Contacto Boletín

Libros

El malestar en la turistificación. Pensamiento crítico para una transformación del turismo

La turistificació ha provocat un creixent malestar social que concentra en el turisme la percepció de pèrdua de drets i de possibilitats d'una vida digna. Comprendre un fenomen complex, dinàmic i de tal transcendència és clau per a fer front a les seves implicacions i, al mateix temps, proposar sortides amb aspiracions emancipatòries. No obstant això, aquest esforç està marcat també per un altre malestar, el del pensament crític que tracta d'enfrontar-se a aquest repte intel·lectual i polític. En 25 capítols rellegim l'obra de diferents veus crítiques amb el desenvolupament capitalista per a acostar-nos a noves perspectives en l'anàlisi del turisme i en les seves possibles transformacions.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada, Clément Marie dit Chirot, Ivan Murray (Ed.) | Fecha: 12-02-2024 | Leer más »

De la plantación al resort. El Caribe en el siglo veintiuno.

El Carib ha passat de ser proveïdor de mercaderies de sobretaula —sucre, cafè, cacau, tabac, fruites—, a proveïdor d'espais i activitats per a l'oci —sol, sorra, platja, jocs d'atzar, ball, sexe. “De la plantación al resort” presenta set assajos que analitzen detingudament temes centrals del passat, el present i, sobretot, el futur del Carib. Des de l'economia política, la història i l'anàlisi cultural, Emilio Pantojas García, revela els principals fils que han marcat les dinàmiques de continuïtat i ruptura en l'esdevenir d'aquesta jove regió, nascuda de la colonització europea i de la fusió de cultures i pobles mil·lenaris que van fer del Carib casa seva. Qui llegeixi aquest llibre podrà entendre per què el que per als turistes és un paradís, per als seus habitants pot ser un infern del qual escapen o són expulsats, emigrant per tots els mitjans i a tots els llocs possibles.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Emilio Pantojas García | Fecha: 15-08-2022 | Leer más »

Turismos de proximidad, un plural en disputa

Les restriccions de caràcter sanitari aplicades durant la pandèmia de la COVID-19 han afectat de ple el turisme. Davant el risc de contagi per coronavirus, s'han imposat mesures sanitàries per contenir la seva expansió, orientades a reduir la mobilitat i el contacte humà, cosa que altera el funcionament de l'activitat turística. Alhora, diferents expressions de turisme domèstic articulat al voltant de la proximitat han guanyat protagonisme, quan tradicionalment no havien gaudit de visibilitat pública, ni d'atenció acadèmica o de reconeixement suficient en les polítiques públiques, encara que estaven àmpliament esteses com a pràctica social. Les expressions que pot adoptar un turisme articulat al voltant dels mercats de proximitat poden ser molt àmplies, subjectes alhora a múltiples contradiccions i disputes. Més que una alternativa en si mateixos, els turismes de proximitat expressen un terreny de confrontació que es veu encreuat per múltiples interessos contradictoris. El que està en joc en aquesta controvèrsia és la restricció o ampliació dels drets d'àmplies majories amb relació a un turisme que pot veure reforçada la seva orientació més excloent o bé expressar-se en termes de més equitat, inclusió i sostenibilitat. Més informació i comandes a la Web d'Icaria Editorial: https://icariaeditorial.com/

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada & Carla Izcara (ed.) | Fecha: 24-11-2021 | Leer más »

La cuestión turística. Trece entrevistas para repensar el turismo

La cuestión Turística és un llibre d'entrevistes a referents internacionals de les ciències socials i el turisme on s'analitzen molts dels elements problemàtics que avui travessen al desenvolupament turístic global. Elaborat durant tres anys, aquest treball se situa en el marc del debat social que recorre multitud de ciutats de sud d'Europa sobre els efectes de la turistificació. Reuneix diferents veus amb enfocaments teòrics i polítics també diversos, però amb una mateixa vocació crítica i qüestionadora de l'ordre social, econòmic i polític del 'turisme. Sergi Yanes elabora un total de tretze entrevistes a figures referents de l'àmbit acadèmic com Hazel Andrews, Raoul Bianchi, Tim Edensor, Robert Fletcher, Norma Fuller, C. Michael Hall, Daniel Hiernaux, Freya Higgins-Desbiolles, Antonio Miguel Nogués Pedregal, Diana Ojeda, Carina Ren, i els ja cèlebres Dean MacCannell i Jean-Didier Urbain. Al llarg de les més de 65 preguntes que recorren el llibre, es discuteixen qüestions com la incidència del turisme a la vida quotidiana de les ciutats i les regions, la relació amb la crisi climàtica, la dependència econòmica, la desigualtat de gènere i la precarització laboral sobre la qual basa el seu funcionament, així com elements d'ordre teòric i metodològic que ajuden també a ampliar les maneres de fer i pensar críticament la investigació i l'anàlisi. En totes les entrevistes hi ha una clara disposició a disseccionar la pràctica del turisme com el sistema sobre el qual se sosté i ho fa possible. No ha faltat tampoc un espai per reflexionar sobre les conseqüències de la COVID-19 i el món que -suposadament- deixa enrere. La cuestión turística”és una aportació col·lectiva i de pes en aquests temps convulsos per a la indústria del viatge i el sistema legitimador organitzat al seu voltant. Potser, ara més que mai, quan el turisme llangueix amb les seves costures mig desfetes, es fa urgent repensar els escenaris que venen i impulsar arguments que afavoreixin un cop de timó oposat al seu actual naturalesa neoliberal.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Sergi Yanes | Fecha: 17-03-2021 | Leer más »

#TourismPostCOVID19. Turistificació confinada

Aquest llibre, que publiquem quan farà un any des que el mes de març de 2020 la COVID-19 fos declarada pandèmia per l'OMS, reprodueix l'esforç de l'equip d'Alba Sud, ampliat i reforçat amb investigadors i investigadores de renom que van voler sumar-se a aquesta iniciativa. L'hem organitzat en quatre parts. A la primera analitzem què ha significat aquest any de pandèmia per al turisme, amb la relativa distància que ens permet poder escriure ja des del moment present i posar en perspectiva els fets que han anat transcorrent durant l'any. En les següents tres parts recollim textos que hem anat publicant a la web d'Alba Sud en els darrers mesos organitzats temàticament en un intent de comprensió de com vam arribar a la situació present, la descripció de què anava passant amb el turisme durant el transcurs de la pandèmia i, finalment, propostes sobre què fer d'avant aquesta situació.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada & Ivan Murray | Fecha: 26-02-2021 | Leer más »

La producción del espacio turístico en Puerto Morelos, México

Mèxic s'ha caracteritzat per impulsar el desenvolupament turístic durant més de cinc dècades. Però el país era eminentment rural, de manera que l'activitat es va dur als espais amb béns comuns d'alt valor per a la seva mercantilització, i que requerien una transformació del paisatge per satisfer els requeriments del mercat. La zona nord de Quintana Roo concentra les destinacions turístiques més importants de país (Cancún i Riviera Maya), que s'han expandit al llarg del seu litoral, on s'ubica Puerto Morelos. Per entendre les transformacions urbanes que es van produir sota aquesta nova lògica d'acumulació a través del turisme, es va utilitzar la perspectiva d'Henri Lefevbre sobre l'espai a través del reconeixement de les pràctiques espacials, les representacions de l'espai i els espais de representació a la societat. Inclou un pròleg de Macià Blázquez, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La publicació d'aquest llibre és una iniciativa d'Alba Sud. Es publica amb el suport de la Universitat de Quintana Roo i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), a través del projecte «Plataforma de recerca en turisme, drets humans i equitat de gènere» (convocatòria 2019), gestionat per Alba Sud.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ángel Fabián Calvario-Morales & Alejandro Palafox-Muñoz | Fecha: 14-10-2020 | Leer más »

Turistificación global. Perspectivas críticas en turismo

Turistificació global. Aquesta enunciació s'ha convertit en una de les peces imprescindibles del diagnòstic del món actual. El turisme, lluny de ser una realitat anecdòtica, està cada vegada més present a tot arreu. Avui el turisme modela les nostres societats, s'ha convertit en un dels principals agents de la globalització, al mateix temps que contribueix decisivament a resoldre algunes de les contradiccions en què incorre periòdicament el capitalisme, assegurant així la seva reproducció. Des d'una perspectiva plural en enfocaments i marcs teòrics, aquest llibre compila una sèrie de contribucions que ajuden a pensar críticament l'actual configuració d'un món turistificat. Són anàlisis que posen en qüestió el relat i la producció acadèmica predominant, orientada bàsicament a generar coneixement funcional a les necessitats de la indústria turística. Editat per Ernest Cañada i Ivan Murray inclou textos d'Antonio Aledo, Antoni-Albert Artigues, Raoul Bianchi, Macià Blázquez, Ernest Cañada, Agustín Cócola-Gant, Clement Marie Dit Chirot, Robert Fletcher, Jordi Gascón, Javier Gil, José L. López-González, José Mansilla, Claudio Milano, Marc Morell, Daniela Moreno, Ivan Murray, Antonio Miguel Nogués, Diana Ojeda, Jorge Olcina, Saida Palou, Adriana Piscitelli, Alan Quaglieri Domínguez, David Ramos, Esteban Ruiz-Ballesteros, Érica Schenkel, Sheila Sánchez Bergara i Ismael Yrigoy.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada & Ivan Murray (ed.) | Fecha: 11-11-2019 | Leer más »

El espejismo de Cancún. Análisis del desempeño y evolución de un destino turístico

Cancún va néixer com a destinació turística fa 45 anys. Ha arribat a convertir-se en el principal pol turístic de sol i platja de Mèxic, amb una captació de més de quatre milions de turistes i una derrama econòmica superior als quatre mil tres-cents milions de dòlars. El model de desenvolupament amb el qual es va conceptualitzar va estar basat en un ampli estudi de capacitat de càrrega que va avaluar la infraestructura necessària, amb una determinada quantitat d'habitacions i una mida de població fixa al centre de població, tot amb un horitzó de trenta anys. Va ser la primera zona turística que va comptar amb un pla mestre de desenvolupament que donaria vida als Centros Integralmente Planeados (CIP) a Mèxic, amb una visió innovadora per al seu moment, que va contemplar un pol turístic sostenible i equilibrat amb oportunitats d'ocupació i inversió en harmonia amb l'entorn natural. No obstant això, el creixement accelerat i desordenat de Cancún l'ha portat a enfrontar una situació que l'allunya de ser una destinació turística sostenible.

Inclou un pròleg de l'Ana Pricila Sosa Ferreira, rectora de la Universitat del Carib.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Christine Mcoy Cador | Fecha: 31-08-2017 | Leer más »

El turismo como catalizador de la pobreza. Trabajo turístico y precariedad en Cozumel, México

A partir de l'anàlisi de les transformacions legals introduïdes pel govern mexicà amb la reforma laboral de 2012 que en bona mesura van venir a fer legal el que ja era pràctica comuna, el llibre estudia quin tipus de processos de precarització s'han produït en el treball turístic a Mèxic, com la subcontractació, els contractes per temporada ia prova i el pagament per hora, justificades a causa de les elevades taxes d'atur i la necessitat d'incrementar la productivitat i competitivitat de l'economia mexicana. Fonamentant-se en entrevistes en profunditat a treballadors i treballadores de l'illa caribenya de Cozumel, es descriuen els processos de flexibilització laboral que s'imposen en la indústria turística afavorits pels canvis legislatius. D'aquesta manera el llibre posa de manifest com l'ocupació generada pel turisme a Cozumel està generant major precarietat, la qual cosa al seu torn és causant directa de més pobresa.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Felipe Rubí González & Alejandro Palafox Muñoz | Fecha: 12-05-2017 | Leer más »

Turismo residencial y gentrificación rural

El turisme residencial genera canvis ràpids en l'estructura social i econòmica local. Entre altres coses, impulsa una concepció de la terra en la que predomina el seu valor de canvi sobre el seu valor d'ús. En zones rurals, moltes vegades aquests canvis comporten la marginació de les activitats econòmiques tradicionals com l'agricultura o la pesca artesanal, i la desestructuració de les societats camperoles. A través de diversos casos d'Espanya i Amèrica Llatina, el llibre analitza els processos que porten a aquesta situació; és a dir, els mecanismes que converteixen el turisme residencial en un vector que afavoreix fenòmens globals com l'acumulació per despossessió en detriment del món rural.

Coordinat per Jordi Gascón i Ernest Cañada, inclou textos d'Antonio Aledo, Claudio Milano, Santiago Bastos, Matthew Hayes i Monserrath Tello, amb estudis de cas sobre Espanya, Brasil, Mèxic i Equador.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Jordi Gascón & Ernest Cañada (coord.) | Fecha: 27-12-2016 | Leer más »

Externalización del trabajo en hoteles. Impactos en los departamentos de pisos

La reforma laboral de 2012 a Espanya va afavorir la prevalença dels convenis d'empresa sobre els convenis col·lectius sectorials. En el sector hoteler això s'ha traduït en un increment dels processos d'externalització i subcontractació de determinats departaments, especialment el de pisos. Gràcies a aquest canvi normatiu en nombrosos hotels s'ha substituït el personal contractat de forma directa per empreses de multiserveis. Les conseqüències d'aquest canvi han estat traumàtiques i han accentuat el malestar de les treballadores per les condicions cada vegada més precàries en què es troben.

Aquest llibre és una iniciativa d'Alba Sud amb la col·laboració de la Rel-UITA, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Associació Espanyola de Governantes d'Hotel i Altres Entitats (Asego), Associació de Cambreres de Pisos de Sevilla (CAPISE) , Fòrum de Turisme Responsable (FTR), Grup d'Investigació en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears (GIST-UIB), Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS) - Employment Conditions Network (EMCONET) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidària en el marc del projecte «Turisme responsable, drets humans i treball decent» convocatòria 2015.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada | Fecha: 24-11-2016 | Leer más »

Catàleg Llatinoamericà de Turisme Rural Comunitari

El Catàleg Llatinoamericà de Turisme Rural Comunitari inclou propostes de tour-operadores especialitzades en aquest tipus d'activitat de quinze països d'Amèrica Llatina: Argentina, Xile, Uruguai, Bolívia, Perú, Equador, Brasil, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Mèxic i Puerto Rico. Per cada pais es disposa de dos o més itineraris model, acompanyats de la informació de contacte de cada operador i informacions recomenades per organitzar el viatge.

Una iniciativa d'Alba Sud realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada (coord.) | Fecha: 09-09-2015 | Leer más »

Capitalismo y turismo en España. Del "milagro económico" a la "gran crisis".

El llibre aborda el paper central que ha jugat el negoci turístic en l'economia espanyola. La qüestió turística ha estat considerada sovint com una cosa d'escassa rellevància, i fins i tot hi ha qui sosté que les bases morals de la dictadura es van erosionar gràcies al turisme. No obstant això, mitjançant l'expansió turística es va aconseguir salvar financerament el règim i també es van assentar les bases del model neoliberal espanyol.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ivan Murray | Fecha: 20-02-2015 | Leer más »

Turismo Comunitario en Centroamérica. Experiencias y aprendizajes.

El turisme rural comunitari ja porta uns quants anys a Amèrica Central. No sempre ha funcionat bé, i algunes iniciatives han fracassat. Però també hi ha moltes altres experiències exitoses, que han aconseguit que el turisme fos una aportació econòmica important que està ajudant a millorar el benestar de moltes famílies a les zones rurals. Volem destacar algunes d'elles que s'estan desenvolupant a Nicaragua, El Salvador i Costa Rica i aprendre amb elles.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada | Fecha: 28-12-2014 | Leer más »

Cooperación en turismo. Nuevos desafíos, nuevos debates

En les dues últimes dècades, el turisme com a sector de la cooperació internacional s'ha anat obrint espai en els fons que països i entitats multilaterals destinen a l'Ajud Oficial al Desenvolupament. El sorgiment i creixement d'aquest nou sector de la cooperació al desenvolupament ha generat la necessitat de crear instruments i metodologies apropiats. En alguns casos aquests no han estat exempts de debats sobre la seva viabilitat o sobre la seva capacitat real d'enfrontar la pobresa. Aquest llibre, co-editat pel Fòrum de Turisme Responsable conjuntament amb diferents organitzacions i plataformes acadèmiques, recopila articles d'investigadors i analistes de reconeguda trajectòria sobre el binomi Turisme-Cooperacion. Aquests textos, en conjunt, ofereixen al lector un panorama minuciós dels desafiaments i debats que giren al voltant d'aquest binomi i de l'aparell instrumental de què s'ha dotat.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Jordi Gascón, Soledad Morales Pérez y Jordi Tresserras (ed.) | Fecha: 20-06-2014 | Leer más »

Exportando paraísos. La colonización turística del planeta

En aquest llibre s'analitza el procés de turistització de les Illes Balears des dels seus inicis als anys 50 fins a mitjans dels anys 2000. Del procés de conformació de les cadenes hoteleres d'origen balear al el seu posterior procés d'internacionalització i conquesta de nous paradisos al Sud del planeta. Publicat per primera vegada l'any 2006 per l'editorial Lucerna, actualment estava esgotat i fora de ciruclació. Alba Sud Editorial el reedita ara com una obra clau en la història dels estudis crítics del turisme a Espanya, acompanyat d'un nou pròleg del geògraf Ivan Murray.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Joan Buades | Fecha: 26-05-2014 | Leer más »

Turistas y campesinado

L'objectiu d'aquest llibre és establir llaços entre aquests dos àmbits d'estudi. D'una banda, analitzant el paper del turisme en el món rural des de la concepció que els estudis rurals fan actualment de l'economia camperola: com un model específic de maneig dels agrosistemes socialment adequat, econòmicament eficient i ecològicament sostenible. De l'altra, examinant casos concrets en què el turisme actua com un vector més dels canvis globals que viu el món rural.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Jordi Gascón & Diana Ojeda | Fecha: 26-03-2014 | Leer más »

Turismos en Centroamérica. Un diagnóstico para el debate

El turisme ha crescut de forma extraordinària en Centreamèrica durant els ultims anys, afavorit pel desenvolupament desigual que s'accentua amb la crisi del capitalisme. Sota el lideratge dels grans capitals corporatius, transnacionals i locals, la regió corre el risc que aquest desenvolupament turístic acabi tan malament com a d'altres zones perifèriques, amb greus impactes socials, econòmics, ambientals i culturals. No obstant això, hi ha altres iniciatives turístiques sustentades en la micro, petita i mitjana empresa, amb forta presència també d'iniciatives comunitàries i associatives, i fins i tot públiques, que podrien ser la base d'un altre model. La investigació critica és bàsica per enfortir opcions mes democràtiques, que beneficiïn a la majoria de la població local i que siguin més amigables amb l'entorn.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Ernest Cañada (coord.) | Fecha: 28-06-2013 | Leer más »

Inhijambia, mujer luchadora

Sistematització de l'experiència de l'Associació INHIJAMBIA en l'atenció social a nenes, nens, adolescents i joves als carrers de Managua, Nicaragua. A través d'una metodologia d'intervenció dividida en tres fases, l'Associació treballa des del moment que viuen al carrer, en una situació de risc amb problemes de toxicomania, abús i/o explotació sexual, fins que aconsegueixen consolidar una vida autònoma i independent.

Inclou fotografies de Javier Bustos Lozano.

Publicació encarregada per l'Associació Ciutadana Anti Sida de Catalunya (ACASC), amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la col.laboració de l'Asociación AGIL.

Tipo: Libros | Iniciativas para el Cambio Social | Ernest Cañada | Fecha: 29-06-2012 | Leer más »

El turismo en el inicio del milenio. Una lectura crítica a tres voces

En aquest llibre els seus autors discuteixen i desmunten, amb dades i exemples, el discurs idealitzador que presenta al turisme com un eficaç motor de desenvolupament. Són textos que evidencien com el creixement del sector turístic s'ha basat en l'externalització d'una part substancial dels seus costos, afectant ecosistemes i societats, i deixant greus conflictes redistributius irresolts. El llibre recull diferents articles publicats en els últims anys pels seus autors, i que han estat recopilats per aquesta ocasió i ordenats en tres grans blocs: "Turisme, neoliberalisme i capital transnacional", "El turisme considerat des de la Sobirania Alimentària i la Justícia" i "Turisme i cooperació al desenvolupament". Inclou un pròleg de Macià Blàzquez.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Joan Buades, Ernest Cañada, Jordi Gascón | Fecha: 12-02-2012 | Leer más »

Turismo placebo

Aquest llibre, publicat per l’Editorial Enlace a Nicaragua, és fruit de l'esforç de col.laboració en xarxa d'una sèrie d'investigadors i investigadores socials, crítics amb el model turístic dominant: Joan Buades, Allen Cordero, Ileana Gómez, Pavel Isa Contreras, Alfonso Jiménez, Yolanda León, Marco Morales, Ivan Murray, Enrique Navarro, Xenia Ortiz, Fátima Portoreal, Marcela Román, Ana Pricila Sosa, i dels seus mateixos editors, Ernest Cañada i Macià Blàzquez. Les contribucions compreses en el llibre parteixen d'experiències i estudis regionals, que les organitzen per àmbits geogràfics (El Carib, Amèrica Central, Mèxic, Mesoamèrica i Illes Balears). Però també aporten especificitats temàtiques, que pretenen ampliar l'espectre d'anàlisi del turisme al marc polític institucional, les conseqüències socials, els impactes ambientals, les noves formes de residencialització, l'enriquiment del debat públic, el paper dels capitals transnacionals i les experiències alternatives de turisme de proximitat, social i comunitari.

Tipo: Libros | Turismo Responsable | Macià Blàzquez & Ernest Cañada | Fecha: 06-03-2011 | Leer más »