Contacto Boletín

| Trabajo decente

05-05-2011

Novetat editorial: El camino de arena. Crear redes para la vinculación entre migración y desarrollo, coordinat per Itziar Ruiz-Giménez Arrieta

 

Los Libros de la Catarata (Madrid, 2011) publica un llibre promogut per Red Universitaria de Investigación en Cooperación de Madrid sobre les relacions entre migració i desenvolupament.

 

Sinopsi: El binomi migració-desenvolupament s'ha convertit en un dels llenguatges de moda de la cooperació espanyola, de manera que s'han posat en marxa diverses iniciatives: des de mesures de control migratori fins a projectes i programes que, almenys en teoria, buscaven aprofitar els suposats avantatges de la migració internacional per al desenvolupament i reduir els seus efectes negatius al mínim.

Aquest llibre ofereix una aproximació crítica a les polítiques, programes i projectes duts a terme per la cooperació espanyola dins el binomi migracions-desenvolupament al Senegal i mostra com s'ha apostat per una visió excessivament reduccionista, economicista i de seguretat i s'han descartat altres enfocaments que aborden de manera multidimensional i integral la complexa relació entre migració i desenvolupament. També s'analitza quin ha estat el paper que els actors locals han jugat tant en el disseny com en l'execució dels projectes, el seu grau d'apropiació i el seu procés d'enfortiment institucional i es constata el llarg camí que queda per recórrer perquè els controvertits Principis de la Declaració de París sobre l'eficàcia de l'ajuda passin dels discursos a les pràctiques i polítiques concretes.

Itziar Ruiz-Giménez Arrietaés llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració i doctora en Ciències Polítiques, és professora contractada-doctora al Departament de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, coordinadora del Grup d'Estudis Africans ( GEA) i integrant del Grup d'Estudis Internacionals (GERI). Ha publicat dos llibres: Las ‘buenas intenciones’: intervención humanitaria en África (Icaria, 2004) I La historia de la intervención humanitaria. El imperialismo altruista (Los Libros de la Catarata, 2005), així com diverses publicacions en llibres col.lectius i articles en revistes de prestigi en el camp africanista i de cooperació, conflictes, refugiats i immigrants.