Contacto Boletín

Nueva Publicación | Turismo Responsable

07-03-2011

Turismo placebo

Amb el títol Turismo Placebo. Nueva colonización turística: del Mediterráneo a Mesoamérica y El Caribe. Lógicas espaciales del capital turístico, es publica a Managua un nou llibre a iniciativa d'ALBA SUD i el GIST, editat per Macià Blàzquez i Ernest Cañada.

Aquest llibre, publicat per l’Editorial Enlace a Nicaragua, és fruit de l'esforç de col.laboració en xarxa d'una sèrie d'investigadors i investigadores socials, crítics amb el model turístic dominant: Joan Buades (Alba Sud), Allen Cordero (FLACSO Costa Rica), Ileana Gómez (Fundación PRISMA), Pavel Isa Contreras (PNUD República Dominicana), Alfonso Jiménez (Universidad de El Caribe), Yolanda León (Instituto Tecnológico de Santo Domingo), Marco Morales (Universidad Autónoma de Santo Domingo), Ivan Murray (Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio GIST de la Universidad de las Islas Baleares UIB), Enrique Navarro (Universidad de Málaga), Xenia Ortiz (Fundación PRISMA), Fátima Portoreal (Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC), Marcela Román (Universidad de Costa Rica), Ana Pricila Sosa (Universidad de El Caribe), i dels seus mateixos editors Ernest Cañada (ALBA SUD i GIST-UIB) i Macià Blàzquez (GIST-UIB).

L'estructura del llibre organitza les seves contribucions per àmbits geogràfics, centrant-se en El Carib, Amèrica Central, el Sud de Mèxic i les Illes Balears. El vincle d'anàlisi i comparació entre Balears amb les altres regions té un doble sentit. Durant anys el desenvolupament turístic de les Illes Balears ha estat un exemple de referència per a molts països que tractaven de promoure un creixement econòmic ràpid basat en aquesta indústria. No obstant això, els resultats socials, ambientals, econòmics i fins i tot en termes de qualitat democràtica, posen en dubte la via balear. En realitat, l'arxipèlag s'ha convertit en un contraexemple dels dèficits acumulats per una aposta en el turisme a qualsevol preu. D'altra banda, el capital turístic balear, després d'haver reduït les possibilitats d'acumulació en el seu territori d'origen, tant pel deteriorament i esgotament de la destinació, com per les resistències socials que ha provocat, ha iniciat un accelerat procés d'internacionalització. La seva presència a l'exterior té una especial rellevància en llocs com Cancún i la Rivera Maya a Mèxic, República Dominicana, Cuba o Costa Rica. La presència del capital balear en els territoris que analitzem en aquest llibre no és exclusiva, i en alguns llocs és més destacada que en altres. Actualment no és possible analitzar el desenvolupament turístic de qualsevol lloc sense tenir en compte els processos d'internacionalització i penetració del capital turístic-residencial en aquests territoris. Amèrica Central, El Carib o Mèxic no en són una excepció.

Les contribucions compreses en el llibre parteixen d'experiències i estudis regionals, que les organitzen per àmbits geogràfics. Però també aporten especificitats temàtiques, que pretenen ampliar l'espectre d'anàlisi del turisme al marc polític institucional, les conseqüències socials, els impactes ambientals, les noves formes de residencialització, l'enriquiment del debat públic, el paper dels capitals transnacionals i les experiències alternatives de turisme de proximitat, social i comunitari.

El llibre és el resultat de dos tallers que vam organitzar conjuntament ALBA SUD i el GIST el febrer de 2009 a Managua, Nicaragua, i el juliol de 2010 a Santo Domingo, República Dominicana. Aquests tallers van ser concebuts com a espais per a la presentació i discussió d'investigacions sobre el turisme realitzades a les regions de referència. Per a la seva organització vam comptar amb el suport del Govern de les Illes Balears, l'Oficina de Cooperació de la UIB i la col.laboració de Fundación PRISMA d’El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua i el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.Índex del llibre:


Presentació, per Macià Blàzquez i Ernest Cañada

Part I. El Carib

Expansió i esgotament del model turístic dominicà. El turisme en els informes de desenvolupament humà a la República Dominicana, per Pável Isa Contreras (PNUD)

Evolució, legislació i polítiques turístiques a la República Dominicana, per Fátima Portoreal (INTEC) i Marco Morales (UASD)

Impactes del turisme en comunitats rurals-costaneres de República Dominicana, per Yolanda León (INTEC)

Característiques del desenvolupament turístic a Cuba, per Enrique Navarro (Universidad de Málaga)

Part II. Centreamèrica

Mercats de terra i turisme residencial. Propostes metodològiques a partir de cas centreamericà, per Marcela Román (Universidad de Costa Rica)

El vessant social dels centres històrics del turisme. Els casos de Platges de Coco, Llimona i Puntarenas (Costa Rica), per Allen Cordero (FLACSO - Costa Rica)

Conflictivitat turística a Amèrica Central, per Ernest Cañada (ALBA SUD - GIST-UIB)

L'aposta per un turisme sostenible a El Salvador: Propostes per a un canvi de polítiques, per Ileana Gómez i Xenia Ortiz (Fundación PRISMA)

Part III: Mèxic

Del global al local: les cadenes hoteleres i la regió de Cancún - Riviera Maya, per Alfonso Jiménez (Universidad de El Caribe)

Del cel a la terra i de la terra a terra: el turisme residencial en el carib mexicà, per Alfonso Jiménez i Ana Pricila Sosa (Universidad de El Caribe)

Part IV: Mesoamèrica i el Carib

Alerta climàtica, quimera turística i placebo REDD al Carib, Amèrica Central i Mèxic, per Joan Buades (ALBA SUD)

Part V: Illes Balears

L'imperi turístic balear, on "mai es posa el sol", per Joan Buades, Macià Blázquez i Ernest Cañada (ALBA SUD, GIST-UIB)

Una geohistòria de la turistització de les Illes Balears, per Macià Blázquez i Ivan Murray (GIST-UIB)

Els indicadors de sostenibilitat socio-ecològica de les Illes Balears (2003-2008), per Macià Blázquez i Ivan Murray (GIST-UIB)

Relacionado con: