Contacto Boletín

Seminari | Noticias Generales

08-03-2022

Perspectives feministes en l’anàlisi del turisme

Alba Sud va organitzar el 24 de febrer de 2022 un seminari virtual per abordar l’anàlisi del turisme des d’una perspectiva feminista a partir de l’exposició de la feina de quatre investigadores. Posem a disposició els vídeos de les seves intervencions.


Crédito Fotografía: Flyer del acto elaborado por Boixader&Go Graphic Design Studio.

El passat 24 de febrer de 2022, Alba Sud va organitzar un seminari protagonitzat per quatre investigadores que van ajudar a il·luminar la recerca en turisme des d’una perspectiva feminista.

L’acte es va celebrar amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i com a  manifestació del compromís de l’entitat amb incloure la perspectiva de gènere en les seves recerques sobre el sector turístic, des d'un posicionament feminista i amb perspectiva interseccional, que té en compte de manera articulada gènere, classe i raça. Això ha implicat que la nostra anàlisi abordi prioritàriament les desigualtats i discriminacions per raons de gènere des de la perspectiva de les demandes de les dones en pitjors condicions en la jerarquia social. Així mateix, el seminari va coincidir amb el primer aniversari de l’aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere i la Comissió permanent d’Igualtat, mecanismes que l’entitat va decidir crear a causa del creixement que ha experimentat i el compromís amb la lluita feminista. A continuació, es recuperen les intervencions de Matilde Córdoba, Margalida Ramis, Gema Martínez-Gayo i Estefanía Izrael. També estan disponibles els clips d’àudio de les ponències al perfil de Soundcloud d’Alba Sud.

En primer lloc, va intervenir Matilde Córdoba, Doctora amb antropologia social i professora de la Universitat de Califòrnia a San Diego. De la seva ponència, “Silvia Federici per entendre el turisme”, recuperem la idea troncal de la doble cara del turisme. Per una banda, depredador, però per una altra anhelat, ja que en alguns territoris treballar en el sector turístic és una de les poques sortides laborals possibles. Així doncs, Córdoba insistia en la necessitat de preguntar-nos com investigadores com l’acadèmia pot ajudar a articular una política pública per transformar el turisme. Aquesta transformació, fent referència a Federici, no permet pensar el turisme al marge del treball de cures i ens obliga a qüestionar-nos què és realment important a la vida. Així doncs, posant la vida al centre, estaríem lluitant per un turisme més igualitari, digne, a partir dels comuns i per als comuns i menys depredador, tant amb l’entorn com amb els nostres cossos. 

A continuació va intervenir Margalida Ramis, responsable de l’àrea de Territori i Recursos del GOB. Seguint el fil de veure les realitats des de fora del capitalisme i altres cosmovisions, Ramis exposava “Subversió ecofeminista de l’economia turística”.  Durant la seva intervenció va esmentar el treball de  quatre autores associades a l’ecofeminisme. En primer lloc, va introduir a Val Plumwood (1939-2002), autora que ens incita a pensar el turisme des de la lògica del domini i la construcció de poder i, a través d’Ana Lolita Chávez (1972), vam preguntar-nos qui pot viatjar i com aquesta experiència és diferent per a totes. En tercer lloc, ens presentava a Vandana Shiva (1952) i el seu reclam per defensar la vida davant la devastació, en aquest cas a causa del monocultiu turístic, i per sembrar la llavor de canvi. Finalment, i seguint la idea de transformar el turisme, vam recuperar el treball de Dona Hareway (1944), autora que es revela davant del catastrofisme de l’antropocè i el capitalocè i reclama la necessitat de pensar utopies possibles. 

Després va continuar el seminari amb una ponència sobre “Desigualtats de gènere en el sector hoteler: vells i nous reptes” a càrrec de Gema Martínez-Gayo, Doctora en anàlisis de problemes socials i col·laboradora d’Alba Sud. L’exposició de Martínez-Gayo va consistir a transmetre la idea de com la desvaloració i la falta de reconeixement del treball de cures, quan es trasllada a l’esfera productiva, es tradueix amb una precarització d’aquests treballs. Aquestes posicions, habitualment ocupades per dones, fa que les investigacions amb una perspectiva de gènere siguin essencials per desemmascarar desigualtats. Aquest reclam té molta connexió amb el que fa Silvia Federici a Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministes (2013). 

L’acte va concloure amb la participació d’Estefanía Izrael, consultora en Diversitat, Equitat i Inclusió i col·laboradora d’Alba Sud que va presentar “Abordatges feministes sobre el turisme reproductiu”. Durant la seva intervenció va presentar les diferents postures respecte a aquesta tipologia de turisme, les quals també es poden recuperar en un article publicat anteriorment a Alba Sud. El fet que sigui una pràctica prohibida en alguns països fa que, citant a Izrael, algunes famílies optin per “tomar el pasaporte y agrandar la família”. Així doncs, podríem estar parlant d’una tipologia de turisme mèdic i que genera bioeconomies globals, concepte que ressona amb les cadenes globals de cures, terme que encunya Arlie Hochschild (2014). Per concloure, es va remarcar com el turisme pot ser l’eina per posar en relleu contradiccions de tota naturalesa. 

 

El seminari el va moderar Carla Izcara, tècnica en investigació i comunicació a Alba Sud.        

Avui, 8 de març, expressem un cop més el nostre posicionament com una entitat feminista en defensa dels drets humans que promou un turisme i treball turístic més justos en el marc d’una transició ecosocial més àmplia. 

 

Referències:
Hochschild, A. (2000). Global Care Chains and Emotional Surplus Value. A Engester, D. i Metz, T. (eds). Justice, Politics, and the Family. Capítol 14. Nova York: Routledge.
Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de Sueños.
El seminari virtual l’organitza Alba Sud amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al  Desenvolupament (convocatòria 2020).