Contacto Boletín

Nueva Publicación | Turismo Responsable | Cataluña

30-04-2021

Precarietat laboral i habitatges d'ús turístic

Publiquem un nou informe d'Alba Sud Editorial (núm. 16), elaborat per Ernest Cañada i Carla Izcara Conde, on s'identifiquen la tipologia i característiques de l'ocupació creada al llarg de la cadena de valor dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a Barcelona, així com les seves condicions laborals. 


Crédito Fotografía: Maria Ziegler, bajo licencia Creative Commons.

A partir de la crisi financera global de 2008, el turisme va adquirir una rellevància especial i va haver-hi una aposta per les startups tecnològiques i el model empresarial basat en plataformes. A través de plataformes com Aribnb, Booking o Homeaway, es van introduir en el circuit de producció turística uns quatre milions d'habitatges en 191 països. Això no només va produir un procés de despossessió de l'habitatge sinó que sota aquestes noves formes d'organització empresarial van emergir diferents llocs de feina i noves dinàmiques laborals, les quals no han sigut analitzades en profunditat.

Aquesta recerca, pretén descriure l’ocupació principal associada a la cadena de valor dels HUT i identificar amb caràcter exploratori en quins col·lectius es produeixen majors riscos de precarització laboral. En concret, aquest informe se centra en el treball assalariat i autònom tradicional, majoritari en el sector però també el més invisibilitzat. D'altra banda, es busca ajudar en la presa de posició davant un fenomen que podria expandir-se en aquest escenari postpandèmia.

Es pot descarregar l'informe fent clic aquí

Aquest informe s’ha realitzat en el marc del projecte «Treball turístic digne: una aposta de ciutat» desenvolupat per Alba Sud amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través de la convocatòria de subvencions per a projectes d'Impuls Socioeconòmic del Territori per l'any 2019 en la modalitat finançada amb la taxa turística.

Índex
1. Introducció     
2. Estat de la qüestió
3. Objectius i metodologia        
4. Estructura de la cadena de valor i treballs associats
        4.1. Propietat dels HUT    
        4.2. Comercialització dels HUT    
        4.3. Gestió dels HUT         
5. Riscos de precarització laboral
        5.1. Atenció al client en plataformes de comercialització          
        5.2. Estudiants en practiques en empreses de gestió      
        5.3. “Checkers” a empreses de gestió.    
5.4. Tasques subcontractades de neteja i manteniment
6. Conclusions    
Referències