Contacto Boletín

Nueva Publicación | Turismo Responsable

10-02-2021

Desigualtats de gènere en el mercat laboral turístic

Publiquem un nou informe sota el segell Alba Sud Editorial elaborat per Núria Abellan Calvet, Carla Izcara Conde, Alejandra López Ballart i Marta Salvador Almela. L’informe analitza quinze desigualtats de gènere en el mercat laboral turístic des d’una perspectiva de gènere, interseccional i crítica. 


Crédito Fotografía: Delta News Hub, bajo licencia de creative commons 2.0.

Aquest informe pretén unir els conceptes de feminització i precarietat dins del mercat laboral turístic per tal d’analitzar les diverses desigualtats de gènere que emergeixen en el sector. En total, s’analitzen quinze manifestacions  de desigualtat que posen de relleu el paper de la dona a la indústria turística i que fan evident la necessitat d’un canvi al sector. Aquesta  investigació s’ha realitzat des d’una perspectiva crítica i interseccional per tal d‘incorporar factors com la raça, l’estatus migratori, el context social i geogràfic, l’edat, el nivell d’estudis, l’orientació sexual, la identitat de gènere o les capacitats; elements clau en l’estudi de les desigualtats de gènere. Finalment, l’informe proposa una agenda d’investigació on es recullen els buits existents a la literatura científica i es plantegen futures línies de recerca i propostes d’estudis concrets. 

Aquest informe ha estat realitzat en el marc del projecte «Plataforma de recerca en turisme, drets humans i equitat de gènere sobre Amèrica Llatina» que duu a terme Alba Sud amb el recolzament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatòria 2019).

Podeu descarregar l'article fent clic aquí

També disponibles versions en castellà i anglès

 

ÍNDEX
Introducció
Desigualtats per raons de gènere
     1.     Doble presència 
     2.     Segmentació laboral per gènere i raça 
     3.     Discriminacions salarials
     4.     Contractació atípica 
     5.     Treball informal 
     6.     Sostre de vidre 
     7.     Terra enganxós 
     8.     Imposició d’estàndards físics 
     9.     Assetjament sexual 
     10.  Explotació sexual 
     11.  Desvaloració social i invisibilització 
     12.  Salut laboral 
     13.  Insuficient atenció en les agendes sindicals 
     14.  Oposició social i familiar per accedir al món laboral 
     15.  Negocis familiars que augmenten càrregues laborals
Agenda d’investigació
Conclusions
Referències