Contacto Boletín

Formació: Estudis crítics en turisme | Turismo Responsable | Cataluña

30-11-2020

Quin turisme per la Costa Brava?

El passat 28 de novembre vam organitzar un col.loqui sobre les perspectives que s'obren per la Costa Brava davant la pandèmia de la COVID19, quin paper hauria de jugar el turisme i, sobretot com s’hauria de transformar. Organitzat pel Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST), SOS Costa Brava, CCOO comarques gironines i Alba Sud. Incloem els vídeos de les presentacions.

La Costa Brava ha estat durant molts anys el símbol de la Catalunya turística. Nascuda com a marca geogràfica a principis del segle XX, a imatge de la Costa Blava francesa,  des dels anys 60 va esdevenir un destí de sol i platja massiu per milions d’europeus. El paisatge, el seu principal valor d’atracció, ha esdevingut paradoxalment el seu taló d’Aquil·les. Aquest atractiu ha generat uns creixements urbanístics desmesurats que han alterat i desfigurat uns espais de singular bellesa. També han desaparegut pràcticament els usos agroramaders i pesquers, o han tingut enormes dificultats, davant l’empenta especulativa del monoconreu turístic i amb ell la possibilitat de consolidar altres alternatives econòmiques. 

Aquesta jornada que us proposem vol abordar de forma coral els processos que han dut a la situació present:  impactes ambientals, treballs precaris, canvis d’usos del sòl, i tot allò que ha convertit la Costa Brava en un territori altament vulnerable. La COVID-19 ens ha mostrat els seus límits i riscos, però també la necessitat de cercar possibilitats i alternatives per assolir un equilibri on el turisme no sigui la única sortida pels seus habitants. Esperem que aquest debat a diferents veus i sensibilitats pugui aportar propostes per un futur més sostenible i equitatiu.

Quin turisme per la Costa Brava? Possibilitats i límits post COVID

Presentació de la jornada a càrrec d'Eugènia Pascual, membre de la coordinació de SOS Costa Brava:

Intervenció de Belén López, secretària general de CCOO comarques gironines:

Intervenció d'Irene Gisbert, membre de la coordinació de SOS Costa Brava:

Intervenció de Llorenç Planagumà, coordinador del Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST):

Intervenció d'Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud:

Debat i cloenda: