Contacto Boletín

Actualidad Alba Sud | Turismo Responsable | Cataluña

20-02-2019

Metabolisme social i turisme

Taller amb el geògraf mallorquí Iván Murray organitzat per Alba Sud el proper dimecres 27 de febrer al Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona.

Sota aquest títol es pretén introduir l'anàlisi i discussió sobre alguns dels aspectes ocults de la via d'acumulació turística. Malgrat es pugui intuir que el turisme requereix gran quantitat de recursos naturals, genera abundants residus i produeix una gran petjada ecològica, encara avui en dia són poques les aportacions acadèmiques sobre aquestes qüestions. A més, bona part de les anàlisis existents s'emmarquen dins de plantejaments polítics que podríem qualificar d'empresarialistes i "managerialistes". Així doncs, en aquesta sessió no només es pretén analitzar la qüestió del metabolisme del turisme, sinó també plantejar una mirada crítica sobre la qüestió metabòlica. En aquest sentit, des dels enfocaments crítics i emancipadors ens cal també reflexionar críticament sobre moltes de les eines i propostes que sovint s'assumeixen de manera acrítica. Una qüestió clau a tenir en compte és que les lluites pel decreixement turístic han d'incorporar també la lluita pel dret al metabolisme.

Taller: Metabolisme social i turisme
Ponent: Ivan Murray
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona (C/ del Regomir 3), Sala Conferències
Dia: Dimecres 27 de febrer de 2019
Horari: 18:30 a 20:30


Ivan Murray és geògraf, especialista en economia i ecologia política del turista. Alba Sud ha publicat el seu llibre Capitalismo y turismo en España. Del "milagro económico" a la "gran crisis" (2015).

Aquest taller és part del projecte «Enfortir el criteri d'inclusivitat en el turisme responsable: una resposta als reptes de l'Educació per a la Justícia Global», executat per Alba Sud amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa d'Educació per a la Justícia Global (convocatòria 2018).