ESP CAT ENG

Contacto Newsletter

 

Artículo de Opinión | Territorio y recursos naturales

07-12-2015

La Red de Educación Pirineos Vivos: una iniciativa para la sostenibilidad

Llorenç Planagumà | CST / Alba Sud

Los pasados días 1, 2 y 3 de diciembre se encontraron en la pequeña localidad de Riglos en Aragón más de 70 educadores para dar un paso más en la consolidación de la Red Pirineos Vivos. 


Crédito Fotografía: Els Mallos de Riglos a Aragó. Fotografia de Llorenç Planagumà.

(noticia disponible solo en catalán)

Els passats dies 1, 2 i 3 de desembre es van trobar a la petita localitat de Riglos a l’Aragó més de setanta educadors de tots els Pirineus per fer un pas més cap a la consolidació de la Xarxa d'Educació Pirineus Vius, en funcionament des de 1997. La iniciativa es va iniciar a la banda francesa dels Pirineus i es va estendre des del 2009 a la banda catalana i la resta de l’Estat Espanyol. Actualment la Xarxa té 11 membres de Catalunya, 5 d’Aragó, 4 de Navarra i 42 de França (dels quals 1 és basc, 5 catalans i 36 occitans).

La Xarxa té com a principi que l’Educació Ambiental sigui determinant per a un desenvolupament sostenible davant els reptes ambientals, econòmics, socials i culturals que han d’enfrontar els Pirineus. Ha de permetre dur a terme estratègies consensuades entre els diferents actors del territori, des d'organitzacions no governamentals a empreses i  col·lectius socials diversos. Una coordinació que aprofiti les potencialitats de cada actor de la xarxa que actua com a dinamitzador local del territori on està establert. Aquestes organitzacions territorials solen ser, més que entitats d’educació ambiental, dinamitzadors socials i econòmics per la sostenibilitat territorial i al mateix temps volen tenir una presència important allà on estan establertes. La Xarxa té el valor afegit que està formada per moltes organitzacions petites, integrades al seu torn per poques persones, però la suma de totes elles suposa que en aquests moments més de dos-centes cinquanta persones estan treballant ja per un futur en comú als Pirineus.

Un dels reptes d’aquesta trobada era cercar un funcionament en xarxa democràtic i que les decisions es consensuessin des de la base i es propaguin cap a dalt. Un funcionament amb transparència i que sàpiga aprofitar l’expertesa de les diferents organitzacions. La xarxa mira el massís com a lloc de trobada i no com a frontera. Un espai de trobada d’andorrans, catalans, aragonesos, occitans, navarresos, bascos i francesos, compartint una consciència comuna de la serralada que és font de diversitat biològica, endemismes, i bressol de cultures i societats humanes de muntanya,  d'activitats tradicionals i de nous projectes de desenvolupament. Un futur que es pot compartir en comú i recollir el patrimoni de les comunes pageses i de pastors que des de sempre han cercat un equilibri en les muntanyes.

Grup de treball. Fotografia de Llorenç Planagumà.

Durant aquests dies es van intercanviar idees i es van fer diferents propostes de treball col·lectivament. És un començament. Una de les accions aprovades va ser la de fer circular un bus per tot el Pirineu per recollir informació i sensibilitzar dels valors naturals i culturals que tenen aquestes muntanyes. Una altre va ser la de valoritzar el territori a través de l’ecoturisme aprofitant les noves tecnologies. L’ecoturisme és un àmbit de treball molt proper a l’educació ambiental, per això la Xarxa podria liderar i dinamitzar aquest tipus de turisme als Pirineus. Un turisme sostenible i responsable encarat en la sensibilització dels visitants per tal que aprenguin la importància de la conservació dels valors naturals i culturals. Un turisme de proximitat que es pot articular comunitàriament en territoris on els diferents socis estan implantats. Una manera de fer sostenible que irradií a altres bandes per tal que el turisme en aquests indrets fràgils sigui responsable amb la natura i les persones, tant les que hi viuen com les que hi treballen.

Però també cal reflexionar sobre altres temàtiques per tal de poder dur a terme una educació ambiental eficaç. Per això cal analitzar  els impactes i amenaces que té el massís. Per exemple, com afectarà o afecta ja el canvi climàtic? En un massís especialment sensible a aquest canvi que està patint la terra, una de les prioritats per conservar la biodiversitat i tradicions culturals i productives del massís ha de ser la lluita en contra el canvi climàtic.

El futur de la xarxa esdevindrà viable si aquesta pren els principis de solidaritat, igualtat, equitat i coherència, i al mateix temps sap articular l’entrada de nous socis per tal de poder tenir una massa crítica per assolir els seus objectius respecte l’educació ambiental en el Pirineu. Caldrà treballar fort per convertir la xarxa en un referent d’educació ambiental per a la millora de les polítiques territorials actuals. Un referent a tenir en compte per municipis, comarques i comunitats.

 

Per més informació: http://www.repv.org/

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Los contenidos de esta web están bajo una licencia Creative Commons.