Contacto Boletín

Artículo de Opinión | Turismo Responsable | Islas Baleares

19-08-2015

Fortaleza democrática frente a los hoteleros

Macià Blàzquez | Alba Sud / GOB

Respuesta alartículo de Gabriel Escarrer, patriarca de la cadena hotelera Sol Meliá, publicado en el diario Última Hora el 14 de agosto de 2015, en el que alertaba de los riesgos que podían suponer cambios legislativos en los nuevos parlamentos autonómicos.

(artículo disponible solo en catalán)

Els grans hotelers balears es comporten amb prepotència. Grabriel Escarrer, patriarca de la cadena hotelera balear més gran, ens dóna una prova al seu escrit d’ahir, Prudencia, templanza y justicia, publicat al suplement "El económico" del diari Última Hora el 14 d’agost de 2015.

Es queixa de que una nova majoria parlamentària els vol retirar privilegis –com ara d’amnistia urbanística o de fer els ulls grossos als seus abusos laborals–, o perquè se’ls vol imposar una ecotaxa per pal·liar els danys de la indústria turística amb inversió a la millor conservació de l’entorn.

El seu argument força és l’amenaça d’endur-se les seves inversions i la seva creació de llocs de treball vers destinacions més competitives i rendibles; allà on als governants els manqui fortalesa, que és la clau de volta de les virtuts cardinals de Plató, absent però a l’encapçalament del seu article.

Recordem també que Plató reclama aquestes virtuts per a tota la ciutadania, subjecte directe de la política, i no només per als governants. Perquè la democràcia és més que el Parlament i l’opinió majoritària de la gent –expressada a les urnes el 24 de maig– és que s’han de frenar els abusos dels grans hotelers. Amb fortalesa per mantenir l’objectiu.

La principal directriu d’una corporació hotelera com la d’Escarrer és acumular guanys; però la política ha de definir models de benestar col·lectiu sostenibles en el temps, que passen per transitar vers el decreixement turístic i una millor distribució dels ingressos.