Contacto Boletín

Artículo de Opinión | Turismo Responsable | Islas Baleares

27-05-2015

Plutocracia hotelera balear

Macià Blàzquez | Alba Sud / GOB

Las elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de marzo muestran capacidad de reacción de la democracia a las presiones del capital, que ha aprovechado la crisis para promover su dominio socioeconómico.

(artículo solo disponible en catalán)

Les eleccions locals i autonòmiques d’aquest diumenge demostren capacitat de reacció de la democràcia a les pressions del capital, que ha aprofitat la crisi per promoure el seu domini socioeconòmic. Al cas de les Illes Balears és especialment l’oligarquia hotelera qui desplega una plutocràcia, amb la imposició del seu interès privat, per extreure les màximes taxes de guany mitjançant l’explotació de la societat i de l’entorn.

En aquest context, l’ecologisme balear s’adreçà públicament als hotelers just abans de les eleccions, per comprometre el diàleg públic i lliure sobre aquest torcebraços. El GOB emeté la nota de premsa que ve a continuació adreçada a la nova presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, fent-li propostes, entre d’altres coses, per un “major respecte a les institucions democràtiques”. Hores d’ara, després de les eleccions, caldrà veure com es desenvolupen les negociacions respecte de les amnisties urbanístiques que se’ls han aplicat arran de la crisi o de l’ecotaxa que cal reimplantar. Particularment, amb un major respecte pel que la majoria dels ciutadans han decidit.

 

Demanam responsabilitat i compromís real amb el medi ambient al sector hoteler
Nota de premsa del GOB, del 19 de maig de 2015
La Presidenta de la secció insular de Mallorca del GOB ha fet arribar avui una carta a la nova Presidenta Executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, per tal de demanar-li que el compromís amb el medi ambient i la societat vagi més enllà del discurs i es tradueixi en l'impuls d'un model turístic no lligat a les polítiques desenvolupistes i desreguladores de les regles del joc urbanístic, perquè entenem que la planificació urbanística i territorial ha de ser el referent des d'on desenvolupar-se els diferents sectors econòmics de l'illa i no a l'inrevés.
Els punts clau
Consideram que la FEHM hauria de fer seus alguns plantejaments que des del GOB consideram bàsics per garantir la pervivència de l'illa i la conservació de la terra, l'accés als recursos i la dignitat de les persones que hi vivim.
Per això li exposam com a punts clau que la FEHM aposti decididament per:
1. Posar fre al creixement urbanístic, especialment el que amenaça els espais naturals i el medi ambient, la qualitat de l'entorn i els paisatges naturals i rurals. Demanam el vostre compromís de rebutjar qualsevol nou desenvolupament hoteler a sol no urbà, tenint present que, a més d'hotels, les cadenes sovint també estan darrere altres projectes, com per exemple camps de golf.
2. Impulsar un decreixement de la pressió humana al medi ambient. Haurien de minvar la pressió sobre els recursos naturals, com ara el consum energètic i l'aigua i reduir la generació de residus de tota mena (incloent, de manera urgent, les emissions de gasos d'efecte hivernacle). En aquest sentit, no ens referim només a incorporar mesures en l'àmbit dels propis establiments hotelers, sinó també a reforçar un posicionament extern clar en relació a la gestió des residus, la necessària minva de la incineració i un posicionament clar contra la importació de residus.
3. Potenciar l'ús agrari del medi rural, defensar el seu paisatge i lliurar-lo de nous equipaments – molts d'ells plantejats amb l'excusa de la desestacionalització -, megaprojectes o xalets que el transformen en una urbanització dispersa.
4. Contribuir a millorar les relacions productives entre els sectors balears d'activitat econòmica.Això implica, entre d'altres coses, el consum de productes de proximitat, el suport a les petites i mitjanes empreses (per exemple, retirant el seu suport a les modalitats d'allotjament turístic amb tot inclòs) o la millora de les condicions laborals dels seus treballadors.
5. Reclamar la conservació dels espais naturals, amb esment al risc del turisme massiu. L'aprofitament turístic d'aquests espais naturals és també una amenaça ambiental, especialment si no s'apliquen mesures de planificació i gestió per a la conservació de la naturalesa. Cal no fomentar usos impropis, com l'esportiu massiu comercial o competitiu, i reclamar de consolidació d'una xarxa espais protegits terrestres i marins suficients, amb normativa i mitjans, per atendre les necessitats de conservació de la biodiversitat.
6. De la mateixa manera que el medi rural, el medi marí es veu amenaçat per l'ampliació de les instal·lacions portuàries, industrials o esportives, o les prospeccions mineres. La conservació del patrimoni natural requereix demesures de planificació i gestió que contribueixen a pal·liar l'amenaça ambiental de l'activitat humana. Pel seu impacte ambiental no s'han d'admetre projectes de regeneració de platges amb aportació d'arena d'altres indrets.
7. A més de reclamar la necessària inversió administrativa en el manteniment i millora del nostre patrimoni natural i cultural, base de l'economia turística, cal facilitar la implicació econòmica directa per part del visitant.
Reclamam responsabilitat
Consideram indispensable que des del la FEHM es fomenti un major respecte per les institucions democràtiques. Els interessos del sector hoteler, per la seva transcendència, econòmica, social, cultural i ambiental, s'han d'harmonitzar amb els interessos de la població en general, tenint en compte que no ens convé un monocultiu turístic; el sector turístic ha de servir de palanca d'impulsió per als sectors agrari, industrial i de serveis i ha de contribuir a millorar la qualitat de vida i la qualitat del nostre medi ambient. Una decisió política que afavoreixi el seu sector en contra de l'opinió o els interessos generals, mai serà una bona decisió.
Consideram que el lobby del sector empresarial hoteler vulnera les regles del joc, des de l'avantatge oligopolístic per sotmetre l'interès general al seu profit i per això feim aquesta crida a la responsabilitat.