ESP CAT ENG

Contacto Newsletter

 

Información de Campañas | Turismo Responsable | Islas Baleares

20-05-2015

GOB Mallorca: Pedimos responsabilidad y compromiso real con el medio ambiente al sector hotelero

Reproducimos la carta pública enviada por el GOB Mallorca a la nueva presidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, reclamándole responsibilidad y compromiso real del sector hotelero con el medio ambiente.


Crédito Fotografía: Inmaculada de Benito, en el Congreso sobre ecoturismo del GOB del 2014.

(documento solo disponible en castellano)

La Presidenta de la secció insular de Mallorca del GOB ha fet arribar avui una carta a la nova Presidenta Executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, per tal de demanar-li que el compromís amb el medi ambient i la societat vagi més enllà del discurs i es tradueixi en l'impuls d'un model turístic no lligat a les polítiques desenvolupistes i desreguladores de les regles del joc urbanístic, perquè entenem que la planificació urbanística i territorial ha de ser el referent des d'on desenvolupar-se els diferents sectors econòmics de l'illa i no a l'inrevés.

Els punts clau

Consideram que la FEHM hauria de fer seus alguns plantejaments que des del GOB consideram bàsics per garantir la pervivència de l'illa i la conservació de la terra, l'accés als recursos i la dignitat de les persones que hi vivim.

Per això li exposam com a punts clau que la FEHM aposti decididament per:

1. Posar fre al creixement urbanístic, especialment el que amenaça els espais naturals i el medi ambient, la qualitat de l'entorn i els paisatges naturals i rurals. Demanam el vostre compromís de rebutjar qualsevol nou desenvolupament hoteler a sol no urbà, tenint present que, a més d'hotels, les cadenes sovint també estan darrere altres projectes, com per exemple camps de golf.

2. Impulsar un decreixement de la pressió humana al medi ambient. Haurien de minvar la pressió sobre els recursos naturals, com ara el consum energètic i l'aigua i reduir la generació de residus de tota mena (incloent, de manera urgent, les emissions de gasos d'efecte hivernacle). En aquest sentit, no ens referim només a incorporar mesures en l'àmbit dels propis establiments hotelers, sinó també a reforçar un posicionament extern clar en relació a la gestió des residus, la necessària minva de la incineració i un posicionament clar contra la importació de residus.

3. Potenciar l'ús agrari del medi rural, defensar el seu paisatge i lliurar-lo de nous equipaments – molts d'ells plantejats amb l'excusa de la desestacionalització -, megaprojectes o xalets que el transformen en una urbanització dispersa.

4. Contribuir a millorar les relacions productives entre els sectors balears d'activitat econòmica.Això implica, entre d'altres coses, el consum de productes de proximitat, el suport a les petites i mitjanes empreses (per exemple, retirant el seu suport a les modalitats d'allotjament turístic amb tot inclòs) o la millora de les condicions laborals dels seus treballadors.

5. Reclamar la conservació dels espais naturals, amb esment al risc del turisme massiu. L'aprofitament turístic d'aquests espais naturals és també una amenaça ambiental, especialment si no s'apliquen mesures de planificació i gestió per a la conservació de la naturalesa. Cal no fomentar usos impropis, com l'esportiu massiu comercial o competitiu, i reclamar de consolidació d'una xarxa espais protegits terrestres i marins suficients, amb normativa i mitjans, per atendre les necessitats de conservació de la biodiversitat.

6. De la mateixa manera que el medi rural, el medi marí es veu amenaçat per l'ampliació de les instal·lacions portuàries, industrials o esportives, o les prospeccions mineres. La conservació del patrimoni natural requereix demesures de planificació i gestió que contribueixen a pal·liar l'amenaça ambiental de l'activitat humana. Pel seu impacte ambiental no s'han d'admetre projectes de regeneració de platges amb aportació d'arena d'altres indrets.

7. A més de reclamar la necessària inversió administrativa en el manteniment i millora del nostre patrimoni natural i cultural, base de l'economia turística, cal facilitar la implicació econòmica directa per part del visitant.

Reclamam responsabilitat

Consideram indispensable que des del la FEHM es fomenti un major respecte per les institucions democràtiques. Els interessos del sector hoteler, per la seva transcendència, econòmica, social, cultural i ambiental, s'han d'harmonitzar amb els interessos de la població en general, tenint en compte que no ens convé un monocultiu turístic; el sector turístic ha de servir de palanca d'impulsió per als sectors agrari, industrial i de serveis i ha de contribuir a millorar la qualitat de vida i la qualitat del nostre medi ambient. Una decisió política que afavoreixi el seu sector en contra de l'opinió o els interessos generals, mai serà una bona decisió.

Consideram que el lobby del sector empresarial hoteler vulnera les regles del joc, des de l'avantatge oligopolístic per sotmetre l'interès general al seu profit i per això feim aquesta crida a la responsabilitat.

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Los contenidos de esta web están bajo una licencia Creative Commons.