Contacto Boletín

Nueva Publicación | Turismo Responsable | Islas Baleares

01-11-2014

Anuario del Turismo de las Islas Baleares

La Fundación Gadeso publica un Anuario que pretende caracterizar la situación del turismo en las islas, en el que se ha dado voz a diferentes actores, tanto empresariales como sindicales, así como especialistas con enfoques diversos.

(nota disponible solo en catalán)

Andreu Grimalt, director de la Fundació Gadeso, afirmava des de les pàgines del diari Ara Balears que l’Anuari volia ser “un diagnòstic real i consensuat de la situació actual de l’activitat turística, tot identificant-ne les amenaces i enfortint-ne les oportunitats”. Per això es va concebre com un “punt de trobada de les administracions, agents socials, experts i de tota la ciutadania per provar de fer del nostre turisme un sector líder en l’escenari estatal i internacional, econòmicament potent, mediambientalment sostenible i socialment beneficiós”. Però també un punt de partida, “per encetar una nova manera, allunyada de sectarismes, col·laborativa i orientada al mitjan i llarg termini, de debatre, planificar i dissenyar entre tots el turisme que volem. En aquest sentit, a l’anuari, més enllà de les que han fet els autors en els seus respectius capítols, no hi trobareu unes conclusions finals, perquè únicament aspira a ser un espai de reflexió on tothom tingui cabuda i on esperam que l’acord i el consens pesin més que les desavinences”.

La publicació destaca així per la pluralitat de veus i enfocaments amb els que s’aborda l’anàlisi del turisme a les illes Balears. Una diversitat expressament volguda, tal com explica el mateix Grimalt: “per assolir el difícil objectiu de la pluralitat, el ventall de col·laboradors és tan ampli com ens ha estat possible: hem comptat amb la visió del Govern defensant la nova Llei del turisme, de geògrafs que destaquen la importància cabdal del territori, d’economistes que analitzen els efectes de l’activitat turística i d’altres experts que tracten temes imprescindibles (mercat de treball, ciutadania, noves tecnologies...) per garantir una adequada anàlisi, tant sincrònica com diacrònica, de l’activitat turística a Balears”.

L’Anuari compta amb la participació de Macià Blàzquez, professor de geografia de la UIB, col.laborador d’Alba Sud i membre del GIST, que acompanyat de dos dels altres membres d’aquest grup d’investigació, Antoni Artigues i Ismael Yrigoyen, escriuen un article sobre la reconversió de les zones turístiques madures de les illes en l’actual context de crisi.

La publicació ha comptat amb la col.laboració de la Conselleria de Turisme del Govern balear, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya.

- Podeu descarregar l'Anuari del Turisme de les Illes Balears aquí.