Contacto Boletín

Artículo de Opinión | Turismo Responsable | Islas Baleares

28-09-2014

Mesura y justicia territorial para las Islas Baleares

Macià Blázquez | Alba Sud / GOB

Los GOB de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera proponen una Iniciativa Legislativa Popular para aumentar las medidas de protección ambiental. El artículo detalla los contenidos y las razones que ha llevado al movimiento ecologista a hacer esta propuesta.


Crédito Fotografía: Mallorca. Fotografía de Kboldi (bajo licencia cc).

(artículo solo disponible en catalán)

Els ecologistes de les Illes Balears –Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera– volem defensar una proposició de Llei al nostre Parlament autonòmic. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del GOB proposa augmentar les mesures de protecció territorial, per combatre i prevenir més destrucció i despossessió a mans dels mercats financers i les corporacions empresarials. La preocupació ecologista es deu a que els governs autonòmics han rebaixat la protecció territorial d’ençà de l’inici de l’actual crisi econòmica, i especialment durant la vigent legislatura sota la presidència de José Ramón Bauzá del Partit Popular. La desprotecció territorial aprofita l’estat de xoc de la societat –arran de l’atur, les retallades o els desnonaments– per devaluar el patrimoni territorial, natural i paisatgístic i alimentar l’insaciable voracitat del capitalisme, que experimenta ara una crisi de sobreacumulació de capital.

Proposta

La proposició de Llei que el GOB vol defensar al Parlament proposa: contenir el creixement de la urbanització difusa al sòl rústic limitant la construcció i la legalització de més xalets, parcel·lacions i equipaments (com són els camps de golf), respecte dels quals vol que es reguli més restrictivament l’ús turístic; mantenir l’ús exclusiu dels establiments d’allotjament turístic per evitar la seva reconversió en d’altra mena d’establiment complementaris o habitatges; millorar la protecció de la Xarxa Natura 2000 que deriva de Directives europees i que fins ara s’ha transposat per obligació però sense cap efecte; limitar l’ampliació de ports i carreteres; posar fre a la importació de residus que ja es fa per rendibilitzar les instal·lacions d’incineració de Son Reus; exigir l’aplicació dels criteris de reutilització, reassignació i estalvi dels recursos hídrics de la Directiva Marc de l’Aigua; que es fomenti l'autoconsum energètic basat en fonts energètiques renovables i es prohibeixin les  prospeccions petrolíferes i de gas a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament estudiarà la proposta i si no hi troba cap inconvenient legal donarà el sus a la recollida de suport ciutadà, que ha de ser d’un mínim de 10.000 signatures, per tal que el GOB pugui defensar la seva presa en consideració a una sessió plenària del Parlament de les Illes Balears.

Antecedents

El GOB ha defensat la protecció dels espais naturals i la conservació de la naturalesa de les Illes Balears d’ençà dels anys 1970. La mobilització ecologista aconseguí generar llavors un gran consens social per alentir la “balearització”.

Als anys 1990 promogué l’establiment de “moratòries” a la urbanització i a la construcció de més hotels, coincidint amb la internacionalització de les cadenes hoteleres que són l’elit hegemònica de la societat balear. La legislatura 2003-2007, en que presidí el govern balear Jaume Matas, es caracteritzà per la construcció de megaprojectes de transports –especialment amb d’autopistes a Eivissa i Mallorca– i de megalomania, com per exemple el Palma Arena, el Palau de Congressos de Palma o l’hospital de Son Espases.

La proposta que fa ara el GOB pretén recuperar la mesura i promoure la justícia territorial, corregir els canvis normatius emmascarats en el miratge del creixement indefinit i denunciar les trames corruptes i d’interessos de les elits i el capital especulatiu que volen forçar el sacrifici de les persones i del territori.