Contacto Boletín

Actualidad Alba Sud | Soberanía Alimentaria | Islas Baleares

14-10-2015

¿Una "ecotasa" para incrementar la carga ambiental?

Macià Blàzquez | Alba Sud / GOB

El Gobierno de las Islas Baleares ha anunciado la aplicación de un nuevo impuesto turístico destinado a la promoción y reconversión del propio sector turístico. El movimiento ecologista ha criticado duramente esta orientación.


Crédito Fotografía: Biel Barceló i Inmaculada de Benito (foto: Web del GOB)

(artículo disponible solo en catalán)

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que destinarà els diners que ingressi amb el seu nou impost turístic a la promoció i especialment a la reconversió d’urbanitzacions turístiques. Segons ha detallat el Govern, tendrà sis finalitats:

 • La millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic.
 • El foment de la desestacionalització.
 • La creació de producte turístic i la promoció turística.
 • El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible.
 • La protecció, preservació i recuperació del medi natural.
 • La recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.
 • L'impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) relacionats amb l’àmbit turístic o que contribueixin a la diversificació econòmica.
 • I la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector turístic.

El GOB, l’organització ecologista de les Illes Balears, valora que aquest anunci desdiu el seu pretès prefix “eco”, perquè la inversió pública en millorar l’oferta turística que atregui més turistes agreuja per comptes de resoldre la problemàtica ambiental. Alternativament, el GOB proposa que una vertadera ecotaxa es dediqui a:

 • Desenvolupament dels plans de conservació d’espais naturals (parcs i reserves naturals, reserves marines i espais de la xarxa Natura 2000.
 • Conservació d’hàbitats naturals, paisatge agrari tradicional i elements patrimonials a finques privades, mitjançant acords de custòdia i ajudes als propietaris.
 • Recuperació ambiental (desurbanització) d'espais naturals afectats per urbanitzacions avortades.
 • Indemnització (judicialment sentenciada) per la desclassificació d’antics sols urbanitzables a espais naturals.
 • Deconstrucció i recuperació ambiental de zones turístiques obsoletes, eliminant places d’allotjament i minvant així el consum de recursos naturals a nivell local i balear.

Les Illes Balears tenen la seva capacitat de càrrega ecològica més que sobrepassada, com demostra el càlcul de la petjada ecològica de la seva activitat turística. L’antecedent d’ecotaxa balear, que s’implantà l’any 2001 i es cobrà entre els anys 2002 i 2003, ja generà una forta controvèrsia pel pes que adquirí la seva destinació parcial a la promoció de l’activitat turística.

Una vertadera ecotaxa hauria de servir per promoure una transició socioecològica vers la minva de la càrrega ambiental del turisme. A semblança de la tarifació creixent –que s’aplica, per exemple, al consum d’aigua–, l’ecotaxa podria gravar els usos més sumptuaris i malbaratadors de recursos naturals.

 

COMUNICAT DEL GOB: L'impost turístic no serà una ecotaxa
Després de fer-se publiques les finalitats a que el Govern preveu destinar la recaptació del nou impost, queda clar que l’objectiu no és la compensació ambiental dels impactes de l’activitat turística.

Segons informació de fonts del Govern, la recaptació del nou impost turístic es destinarà a sis eixos: millora de la qualitat i la competitivitat, foment de la desestacionalització, creació de producte turístic i promoció; desenvolupament d’infraestructures lligades amb el turisme sostenible; protecció i recuperació del medi natural; recuperació de patrimoni històric i cultural; investigació, desenvolupament i innovació relacionats amb l’àmbit turístic, i formació laboral.

A la vista d’aquesta declaració d’intencions observam que l’objectiu de l’impost és fonamentalment la reinversió dins el negoci turístic amb l’objectiu de potenciar-lo. Millora d’infraestructures i serveis, creació de nous productes, promoció, investigació adreçada a la millora del negoci, formació dels treballadors, ... Fins i tot les inversions en patrimoni natural i cultural s’observen des del prisma de la consideració com atractius turístics.

Tot plegat no estam parlant d’un impost adreçat a compensar l’impacte de l’activitat turística sobre el nostre patrimoni i recursos naturals, sinó d’un simple mecanisme de reinversió turística.

Coincidim en la necessitat d’inversió d’una part dels guanys del turisme en la seva millora qualitativa, i de fet pensam que les línies a finançar que ara proposa el govern fa molt que haurien d’haver estat internalitzades pel propi negoci.

Però aquest plantejament dista molt de la nostra concepció d’una vertadera ecotaxa, que pensam s’hauria de dedicar fonamentalment a finançar la recuperació i conservació del patrimoni i a compensar els impactes del turisme i l’activitat urbanística associada.

Per al GOB és decebedor que el Govern de MÉS-PSOE, amb una composició pretesament progressista i amb el suport de Podem, plantegi l’any 2015 un impost amb un enfocament molt menys “eco” que l’ecotaxa que es va aprovar durant el primer “Pacte de progrés” (amb UM inclosa) fa 14 anys.

Deixem, idò, de parlar d’ecotaxa.
Publicat el 13 d'octubre a la Web del GOB.

 

 

 

 

DE SOL Y PLAYA

El blog de Macià Blázquez-Salom

Sobre turismo de masas y resistencias en defensa del territorio y la sostenibilidad

Profesor de Geografía de la Universitat de les Illes Balears y membro del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori. Dedica su actividad docente e investigadora en el Análisis de la Planificación Territorial Turística y la Geografía del Desarrollo Desigual. Milita en movimientos ecologistas, entre los que colabora habitualmente con el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) y Alba Sud, Escrito desde Mallorca, este blog recoge reflexiones sobre el turismo de masas, de sol y playa. Las Islas Baleares son la cuna de formas intensivas de crecimiento urbano-turístico, impuestas después por las corporaciones empresariales que tienen su origen en estas islas (Melia, Barceló, Iberostar, Riu, Matutes...) a todo el mundo. Pero en las Islas Baleares también se han desarrollado movimientos de resistencia, en defensa del territorio y de la sostenibilidad. Quisiéramos que prestar atención de la cara y la cruz del turismo industrial capitalista sirviera para promover el debate público popular.

Ir a blog »