ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

 

Subscriu-te al nostre butlletí

Article d'Opinió | Turisme Responsable | Illes Balears

28-09-2014

Mesura i justícia territorial per a les Illes Balears

Macià Blázquez | Alba Sud / GOB

Els GOB de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera proposen una Iniciativa Legislativa Popular per augmentar les mesures de protecció ambiental. L’article en detalla els continguts i les raons que ha portat al moviment ecologista a fer aquesta proposta.


Crèdit Fotografia: Mallorca. Fotografia de Kboldi (bajo licencia cc).

Els ecologistes de les Illes Balears –Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera– volem defensar una proposició de Llei al nostre Parlament autonòmic. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del GOB proposa augmentar les mesures de protecció territorial, per combatre i prevenir més destrucció i despossessió a mans dels mercats financers i les corporacions empresarials. La preocupació ecologista es deu a que els governs autonòmics han rebaixat la protecció territorial d’ençà de l’inici de l’actual crisi econòmica, i especialment durant la vigent legislatura sota la presidència de José Ramón Bauzá del Partit Popular. La desprotecció territorial aprofita l’estat de xoc de la societat –arran de l’atur, les retallades o els desnonaments– per devaluar el patrimoni territorial, natural i paisatgístic i alimentar l’insaciable voracitat del capitalisme, que experimenta ara una crisi de sobreacumulació de capital.

Proposta

La proposició de Llei que el GOB vol defensar al Parlament proposa: contenir el creixement de la urbanització difusa al sòl rústic limitant la construcció i la legalització de més xalets, parcel·lacions i equipaments (com són els camps de golf), respecte dels quals vol que es reguli més restrictivament l’ús turístic; mantenir l’ús exclusiu dels establiments d’allotjament turístic per evitar la seva reconversió en d’altra mena d’establiment complementaris o habitatges; millorar la protecció de la Xarxa Natura 2000 que deriva de Directives europees i que fins ara s’ha transposat per obligació però sense cap efecte; limitar l’ampliació de ports i carreteres; posar fre a la importació de residus que ja es fa per rendibilitzar les instal·lacions d’incineració de Son Reus; exigir l’aplicació dels criteris de reutilització, reassignació i estalvi dels recursos hídrics de la Directiva Marc de l’Aigua; que es fomenti l'autoconsum energètic basat en fonts energètiques renovables i es prohibeixin les  prospeccions petrolíferes i de gas a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament estudiarà la proposta i si no hi troba cap inconvenient legal donarà el sus a la recollida de suport ciutadà, que ha de ser d’un mínim de 10.000 signatures, per tal que el GOB pugui defensar la seva presa en consideració a una sessió plenària del Parlament de les Illes Balears.

Antecedents

El GOB ha defensat la protecció dels espais naturals i la conservació de la naturalesa de les Illes Balears d’ençà dels anys 1970. La mobilització ecologista aconseguí generar llavors un gran consens social per alentir la “balearització”.

Als anys 1990 promogué l’establiment de “moratòries” a la urbanització i a la construcció de més hotels, coincidint amb la internacionalització de les cadenes hoteleres que són l’elit hegemònica de la societat balear. La legislatura 2003-2007, en que presidí el govern balear Jaume Matas, es caracteritzà per la construcció de megaprojectes de transports –especialment amb d’autopistes a Eivissa i Mallorca– i de megalomania, com per exemple el Palma Arena, el Palau de Congressos de Palma o l’hospital de Son Espases.

La proposta que fa ara el GOB pretén recuperar la mesura i promoure la justícia territorial, corregir els canvis normatius emmascarats en el miratge del creixement indefinit i denunciar les trames corruptes i d’interessos de les elits i el capital especulatiu que volen forçar el sacrifici de les persones i del territori.

DE SOL I PLATJA

El bloc de Macià Blázquez-Salom

Sobre turisme de masses i resistències en defensa del territori i la sostenibilitat

Professor de Geografia de la Universitat de les Illes Balears i membre del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori. Dedica la seva activitat docent i investigadora l'Anàlisi de la Planificació Territorial Turística i de la Geografia del Desenvolupament Desigual. Milita a moviments ecologistes, d'entre els que col·labora habitualment amb el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i Alba Sud. Escrit des de Mallorca, aquest bloc recull reflexions sobre el turisme de masses, de sol i platja. Les Illes Balears són el bressol de formes intensives de creixement urbano-turístic, imposades després per les corporacions empresarials que tenen el seu origen a aquestes illes (Melia, Barceló, Iberostar, Riu, Matutes...) arreu del món. Però a les Illes Balears també s'hi han desenvolupat moviments de resistència, en defensa del territori i de la sostenibilitat. Voldríem que parar esment de la cara i la creu del turisme industrial capitalista servís per promoure el debat públic popular.

Anar al bloc »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.