ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

 

Subscriu-te al nostre butlletí

Entrevistes | Turisme Responsable

20-01-2013

Una crítica al discurs turístic dominant. Entrevista a Rodrigo Fernández Miranda a Ecotumismo

Javier Tejera publica en Ecotumismo una entrevista amb l'investigador, consultor social, professor i activista, i membre d'Ecologistes en Acció, Consumeix fins a morir, Folia Consultors i Alba Sud

Autor del llibre "Viajar perdiendo el Sur", des de fa temps teníem moltes ganes de parlar amb ell i plasmar la seva opinió crítica sobre qüestions com l'augment exponencial del nombre de viatgers a nivell mundial, la deriva de les certificacions de turisme sostenible, la febre per promoure inversions turístiques estrangeres en continents com Àfrica o sobre la democratització de segments com el turisme de creuers, entre d'altres.

Pregunta: A mitjans del passat mes de desembre, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) va anunciar que s'havien aconseguit per primera vegada en la història la xifra del turista internacional mil milions en un sol any, això és motiu de celebració o és per posar-se a tremolar?

El creixement de la indústria del turisme internacional ve mostrant una invulnerabilitat des de la signatura dels Acords de Bretton Woods, amb un augment imparable des de llavors en la quantitat de desplaçaments, ingressos i destinacions. Com a referència, la quantitat de desplaçaments internacionals, que, com bé dius, aquest any per primera vegada superen els mil milions, s'ha multiplicat per dos des de 1993, per cinc des de 1975 i per cinquanta des de 1948. I segons les previsions de l'OMT aquesta tendència es mantindrà al llarg de les pròximes dècades.

No obstant això, sembla lògic que cap activitat, fins i tot la indústria més poderosa de la globalització econòmica, pugui créixer de manera indefinida quan depèn, directa i necessàriament, d'uns recursos que són limitats i es desenvolupa en un planeta que és finit. Si es tenen en compte els límits ambientals tant d'inputs com d'outputs s'arriba a la categòrica conclusió que la sostenibilitat és incompatible amb el creixement infinit que necessita aquesta indústria per garantir la seva pròpia supervivència.

Per això, crec que la dada és per preocupar-se i, principalment, per promoure una reflexió crítica de les persones que tenim la capacitat material per desplaçar-nos.

Pregunta: A aquest ritme, s'arribarà als 1.800 milions de viatges internacionals el 2030, quin tipus d'impactes, no sempre visibles, ha propiciat el creixement exponencial que ha experimentat el turisme a nivell mundial?

Els impactes del turisme internacional, que és un fet econòmic i sociocultural exclusiu de les classes mitjanes consumidores i del qual queden excloses tres quartes parts de la població mundial, se solen agrupar en tres categories: econòmics, mediambientals i socials.

En l'econòmic, s'ha de tenir en compte com a qüestió general que quan aquest turisme és entre Nord i Sud es desenvolupa en el marc d'unes relacions comercials i econòmiques desiguals, i les empreses transnacionals tenen la potestat de centralitzar els guanys i socialitzar les pèrdues i els impactes derivats de l'activitat.

D'altra banda, entre els impactes econòmics s'han d'assenyalar altres com els següents: la creació de llocs de treball precaris i amb drets laborals i sindicals molt limitats, i la destrucció de llocs de treball en activitats tradicionals (i fonamentals per a la vida), com la pesca o l'agricultura, entre d'altres. L'augment del preu dels recursos o els béns essencials, en créixer sensiblement la demanda del sòl, l'aigua o els aliments, el que recau especialment sobre els sectors més empobrits de la població local. D'altra banda, entre el 20 i el 80% dels beneficis que es generen a través del turisme internacional surten dels països de destinació.

En matèria mediambiental, la "petjada turística" es produeix en ser una activitat massificada que en tots els casos supera la capacitat de càrrega dels territoris de destinació. Així mateix, una part important dels recursos que fins al desembarcament del turisme internacional s'utilitzaven per a satisfer necessitats bàsiques de la població autòctona, canvien d'ús i es converteixen en una matèria primera del mercat global.

Entre els impactes mediambientals també es poden destacar: la sobreexplotació de recursos, principalment l'aigua i la terra, donades les característiques de l'activitat turística. Les conseqüències sobre el territori que suposa la creació o ampliació de les infraestructures per a la recepció, moviment o estada de les visites internacionals, i que la major part de la població local no utilitza. Els impactes locals i globals que comporta el transport motoritzat, principal paràmetre sobre el qual s'assenta el turisme, especialment l'aeri que és el més nociu (i que representa més del 43% dels mil milions de desplaçaments): la conseqüència més greu és sens dubte el canvi climàtic. A més, l'activitat turística genera contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl, i la generació de residus.

Finalment, per comprendre els impactes socials s'ha de tenir en compte la construcció de relacions asimètriques i verticals entre població autòctona i turisme, donada la relació de dependència econòmica que existeix en els països que posen en marxa el monocultiu turístic en les seves economies.

Pel que fa a la "turistització" d'un territori, sota el paradigma del "desenvolupament turístic" i en el marc de la globalització neoliberal, aquest suposa un canvi radical en la fisonomia de la societat, l'economia, les relacions laborals i les condicions dels entorns naturals. Una transformació en la qual la població autòctona i les comunitats locals no tenen veu en la presa de decisions. A la nul.la participació de la població local cal afegir la molt limitada capacitat de regulació i control que les autoritats públiques solen tenir sobre l'activitat i les empreses transnacionals que la operen, tot i desenvolupar-se en els seus territoris i explotant els seus recursos.

D'aquesta manera, els territoris empobrits solen quedar-se amb els impactes socials, econòmics i ambientals, i sense els beneficis econòmics que es generen, ja que majoritàriament a través de diferents mecanismes una part significativa dels guanys són tretes i repatriades dels països amfitrions. Així, en aquesta lògica preval el dret de les empreses transnacionals al lucre i de les societats opulentes al consumisme, per sobre dels drets socials, econòmics, culturals i ambientals d'una part significativa de la població amfitriona.

Un model de "desenvolupament turístic" incompatible amb el desenvolupament humà, la preservació de les condicions naturals, socials i culturals en les destinacions. I la voracitat que comporta l'obtenció de guanys a curt termini accelera els processos de destrucció, sobreexplotació i despossessió, i garanteixen la insostenibilitat de l'activitat. I són els sectors més vulnerables de les societats amfitriones, i principalment les generacions futures, els que més pateixen i patiran aquests impactes.

Pregunta: S'ha sabut recentment que Gijón s'unirà a Barcelona com a ciutat certificada en turisme responsable i sostenible per l'Institut de Turisme Responsable. En el cas de la ciutat comtal xoca amb les contínues queixes pel mobbing immobiliari, la massificació, l'absència de negocis locals o la inflació per part dels veïns del centre de la ciutat, per només citar algunes qüestions. El posicionament en termes de sostenibilitat turística es fa en clau de rendibilitat més que de conscienciació real?

Considero que cal posar en qüestió essencialment tot allò que tingui a veure amb les certificacions, siguin de productes, de serveis o de destinacions turístiques. La pregunta de fons és: a què necessitat responen aquestes certificacions? A qui beneficien?

La sostenibilitat és una qüestió molt concreta: es tracta ni més ni menys que d'adequar les societats i els seus estils de vida a la capacitat del planeta per proveir-nos de recursos i suportar els residus i contaminants que generem. Es tracta de satisfer de manera equitativa a totes les persones, i fonamentalment poder garantir la satisfacció de les necessitats de les generacions futures.

La sostenibilitat no és un concepte buit de contingut, sinó tot el contrari. Tanmateix, sembla que durant els últims anys diferents indústries intenten cooptar aquest concepte per buidar el seu contingut i adaptar-lo a interessos purament mercantils i econòmics. D'aquesta manera, el que tendeix a fer la indústria, amb la connivència dels poders públics, és transformar la idea de sostenibilitat en un nínxol de mercat.

Els casos que cites de Barcelona i Gijón representen una contradicció fonamental, i que ens poden servir com a exemples de com s'intenta fer de la sostenibilitat, el principal repte que tenim les societats opulentes a nivell social i mediambiental, un nou segment de negocis, encara que per això s'hagi de desvirtuar totalment la idea de què és i què no és sostenible.

Més enllà de la cosmètica de les certificacions, podem trobar iniciatives realment vinculades a la sostenibilitat, com és el cas de les Ciutats Slow, que busquen la millora en la qualitat de vida a través del foment dels espais verds, l'absència d'estrès i la tranquil.litat. Això es fa a través de bases com les següents: mantenir una política d'urbanisme amigable amb els habitants, l'ús d'energies renovables, una normativa coherent amb la naturalesa, la conservació dels espais verds i històric-culturals, l'alimentació basada en els criteris Slow Food, el tancament al trànsit motoritzat en els centres urbans, entre d'altres.

Al meu entendre, sent la indústria turística globalitzada juntament amb les seves activitats connexes el principal agent de deteriorament ambiental al món, és lamentable que en nom de la "sostenibilitat" s'adoptin estratègies cosmètiques de màrqueting, i no un procés de profunda reconversió.

Pregunta: Aquest any es celebra la III edició de Investour, un fòrum que se celebra en el marc de Fitur per promoure inversions en projectes turístics a Àfrica en matèria d'infraestructures, formació, consultoria i turisme sostenible. Quin tipus d'inversions s'haurien de propiciar per poder parlar de turisme sostenible real?

Les inversions turístiques que es realitzen a l'Àfrica, principalment des de principis del Segle XXI, col.locant a alguns d'aquests països com mercats turístics de pes creixent en la globalització (Marroc, Senegal, Egipte, Tunísia) estan replicant i aprofundint un model de turisme internacional que el que genera són més desigualtats, més deteriorament mediambiental, i l'acumulació de riquesa en mans d'un grapat d'empreses transnacionals que produeixen beneficis a partir de l'explotació dels recursos de països empobrits.

Com premissa, tota inversió destinada a megaprojectes turístics està a les antípodes de la sostenibilitat, perquè com assenyalava la sostenibilitat està per definició renyida amb qualsevol forma de massificació. Aquest tipus d'inversions són les que haurien de propiciar per parlar d'un turisme sostenible.

Per això, la promoció d'un turisme realment sostenible té a veure amb un turisme més local, més lent, de major proximitat, més frugal i, necessàriament, a petita escala. Cosa que per a les grans transnacionals del sector suposaria un menor retorn sobre la inversió.

Pregunta: Precisament Àfrica està sent un dels focus d'inversió turística estrangera a l'actualitat. Només en l'últim any s'ha incrementat un 42% el nombre d'hotels, amb molta presència de marques com Rezidor, Starwood, Hilton o Accor, de vegades en països com Guinea Equatorial on la democràcia brilla per la seva absència. Es diu que la major part d'aquestes inversions tornen als països d'origen i per facilitar-les es donen amplis beneficis fiscals a les multinacionals, quina és la diferència entre inversions d'aquest tipus i projectes com EuroVegas o Barcelona World a Espanya?

Aquesta és una de les lògiques perverses que hi ha a la globalització econòmica: el mite de la Inversió Estrangera Directa i el creixement del PIB com una cosa bona en si mateix. En aquest tema el turisme és una de les indústries emblemàtiques: segons molts estudis, entre el 20 i el 80% dels diners que entra pel turisme internacional en països perifèrics és repatriat cap als països on les transnacionals tenen la seva seu o directament a paradisos fiscals. Per cada dòlar que entra per turisme al Carib, només 0,15 es queden al país.

Aquesta és una dinàmica intrínseca al model de "desenvolupament turístic" dominant en aquesta globalització.

Després de l'explosió de la crisi a l'Estat espanyol van començar a veure dinàmiques similars a les que les poderoses transnacionals turístiques amb seu al país desenvolupen en molts països empobrits, principalment d'Amèrica Llatina (NH, Sol Meliá, Barceló, Iberostar, Riu, etc.). Els exemples de Eurovegas i Barcelona World són clars en aquest sentit: s'aprofita la conjuntura de crisi social i econòmica per posar en marxa megaprojectes inútils que només beneficien a una minoria privilegiada, en detriment dels drets socials, culturals, econòmics i ambientals d'àmplies majories.

Projectes que suposen un canvi en les regles del joc dels països, per adaptar-les als interessos de les transnacionals que pretenen invertir. Això comporta una adequació del marc legislatiu, un alt retorn sobre la inversió, una fiscalitat entre laxa i nul.la, una relaxació de lleis laborals i mediambientals, entre d'altres. En definitiva queda a la vista que aquest tipus de projectes no aporta pràcticament res a les arques públiques i benestar social, i suposa una agressió al territori, però sí aporten ingents beneficis per a les empreses que els exploten, úniques beneficiàries d'aquest tipus d'iniciatives.

I la inversió estrangera i la hipotètica creació de llocs de treball són els dos arguments que serveixen per a legitimar aquest sentit. Sense sentit per partida doble: el territori espanyol està saturat de turisme, i les evidències socials, econòmiques i mediambientals són cada vegada més clares, així mateix, l'aposta per megaprojectes d'aquestes característiques suposaria no només tornar, sinó també aprofundir el model productiu basat en la especulació urbanística i financera que va conduir el país a la crisi més greu de les últimes dècades, amb conseqüències encara per conèixer.

És a dir, el que es proposa com a fórmula per sortir de la crisi és aprofundir el model que ens hi va conduir, el que solem parodiar dient que es proposa que "per sortir del pou, seguim cavant". En l'imaginari social, i gràcies a un discurs repetit fins al cansament, aquestes idees van tenint cert grau de consens social.

Pregunta: Fa poc, en el marc del Fòrum de Turisme Responsable, s'ha presentat una interessant iniciativa: l'Observatorio del Turismo Irresponsable. Es fa necessari canviar l'òptica i començar a diferenciar el que realment ho està fent malament? Quin criteri ha de seguir el turista mitjà per detectar flagrants casos de turisme irresponsable, que a priori es perceben com tot el contrari?

Aquesta iniciativa del FTR em sembla realment interessant. És veritat que la indústria turística globalitzada és una de les que ha gaudit d'una imatge pública més positiva, sent coneguda com "la indústria sense xemeneies" i restant així durant molt de temps eximida dels greus impactes locals i globals que produïa. No obstant això, les conseqüències negatives són cada vegada més evidents i van sent desemmascarades a partir de l'eficàcia comunicativa de les organitzacions socials i ecologistes, que mostren la cara fosca d'aquesta activitat.

Per això, tard però segur, les transnacionals de la indústria van donant durant els últims anys passos en les polítiques de responsabilitat social corporativa. Un fort avanç sobre la cosmètica de la indústria es va produir introduint en la comunicació publicitària nous nínxols de mercat recolzats en valors socials o ambientals. Turisme comunitari, turisme rural, turisme ecològic, turisme sostenible ... encara que sembla paradoxal que les mateixes transnacionals que fan un turisme "irresponsable" siguin les que obrin segments de mercat de turisme "responsable".

Totes aquestes iniciatives emmarcades en la responsabilitat social corporativa afegeixen un grau de confusió a la societat sobre què és i què no és, per exemple, responsable, sostenible o just.

Tenir com a criteri primari qui promou i qui es beneficia d'una iniciativa turística pot servir per discernir el tipus de turisme que s'està consumint. Analitzar el grau de coherència d'una iniciativa turística anunciada com "sostenible" amb la resta de les operacions de l'empresa que l'ofereix. És com quan Starbucks decideix que el 0,05% del seu cafè sigui "just", i què passa amb el restant 99,5%?

En tot aquest intent de confusió que el que pretén és seguir promovent un estil de vida i de consum insostenible, justament en nom de la "sostenibilitat", la "responsabilitat" o la "justícia", crec que la clau torna a ser la informació i la consciència crítica de les persones. Una consciència que a més de ser crítica repercuteixi en accions concretes, que sigui activa, que promogui no només un canvi en la mirada sobre el món i sobre nosaltres mateixos, sinó també una transformació de les nostres accions que legitimen un model de "desenvolupament" que és, abans que qualsevol altra cosa, un salt al buit.

Així mateix, la contrainformació i la denúncia a empreses, polítiques o pràctiques turístiques nocives són elements clau en tot aquest procés de construcció d'una societat més crítica, i més respectuosa amb les persones, les cultures i els seus entorns naturals, entre d'altres.

A més, cada vegada hi ha més iniciatives de turisme alternatiu des de les organitzacions socials en el Nord i el Sud, un moviment cada vegada més estès i articulat que està construint des de fa dècades altres turismes possibles. El que també suposa començar a discutir i a construir de manera col.lectiva un altre projecte de societat, fora de les lògiques del creixement, l'individualisme, l'hedonisme radical o la competència.

En conclusió, algunes preguntes que poden orientar un canvi de mirada en el moment de viatjar poden ser: com es reparteix el benefici generat per l'activitat? Quins canvis suposa aquest turisme sobre els territoris i les comunitats locals amfitriones? Quina participació té la població local sobre les decisions sobre el projecte turístic? En definitiva, quin model turístic estic legitimant a través del meu viatge?

Pregunta: Parlant de turisme irresponsable, tot i haver projectes en marxa per propiciar  una major sostenibilitat ambiental en el turisme de cruers, parlem d'un dels segments turístics més insostenibles per naturalesa?

Igual que va ser succeint amb el turisme internacional d'estada, el turisme de creuers ha evolucionat des de l'elitisme a una creixent massificació. Actualment, el turisme de creuers és el subsector turístic que més ha augmentat durant les últimes dècades en l'economia globalitzada. La demanda mundial s'ha multiplicat quaranta vegades en quatre dècades, i durant els últims sis anys s'ha duplicat, superant el 2011 els vint milions de consumidors en el món. Encara que sembla que el seu sostre de creixement encara està lluny d'assolir.

Aquesta modalitat turística és tot un paradigma del funcionament i les dinàmiques de la globalització econòmica. Les seves característiques definitòries són també característiques d'aquesta globalització. Per exemple, la mobilitat física, la possibilitat de recol.locació del capital en temps i lloc a conveniència dels interessos de les operadores, el fet de comptar amb una població treballadora que pot procedir de qualsevol part del planeta, la possibilitat de seleccionar les condicions fiscals i laborals nacionals que resultin més profitoses per a les empreses o l'absència de regulacions globals estrictes per a l'activitat.

Per la seva banda, la concentració de l'oferta de turisme de creuers és enorme: tres empreses transnacionals controlen pràcticament el mercat mundial, tractant-se d'un oligopoli. Quant a les condicions laborals, la seva principal qualitat és una precarització extrema de l'ocupació facilitada per l'ús de les "banderes de conveniència" en aquest tipus d'embarcacions.

Finalment, els impactes que genera aquesta activitat són totalment desproporcionats en relació al seu pes com a subsector. Aquestes conseqüències es podrien resumir en: contaminació de l'aire, l'aigua i la terra i destrucció de biodiversitat marina en matèria mediambiental. En l'àmbit social, la violació sistemàtica de drets socials, laborals i sindicals, i pràctiques discriminatòries per motiu d'origen ètnic o racial, nacionalitat o gènere a les persones treballadores a bord de les embarcacions. Finalment, la impunitat fiscal i l'obscurantisme financer a través de l'ús de "banderes de conveniència" i paradisos fiscals, a més de les fortes dinàmiques de control i concentració dels beneficis de l'activitat, amb una competència desigual per a les petites i mitjanes explotacions turístiques en les destinacions, i pràcticament sense derrames per les poblacions amfitriones.

Per això el turisme de creuers és un dels segments turístics més insostenibles. Amb l'agreujant que està suposant una de les principals apostes de la indústria, davant l'estancament del turisme d'estada en algun dels principals mercats geogràfics del Nord econòmic. Pel que, si no s'aconsegueix aturar aquesta perillosa tendència, el més greu d'aquesta modalitat dels creuers està encara per venir.

Més informació aquí.

Pregunta: Ara que cada vegada se sent i escolta el terme turisme sostenible i coneixent la teva opinió crítica sobre tot plegat, podries explicar-nos què és per a tu el turisme responsable ideal i que consells donaries a un viatger realment conscienciat sobre donar un gir en la seva forma de viatjar i fer turisme?

Crec que, en termes generals, un turisme responsable es relaciona amb una forma de viatjar i exercir el lleure que tingui en consideració als entorns naturals, socials i culturals en les destinacions, de manera que no hi hagi impactes negatius de l'activitat. Dit d'una altra manera, un turisme és responsable si està cultural, mediambiental i socioeconòmicament integrat en les comunitats i territoris amfitrions. Per tant, en primer lloc entenc que es tracta d'una activitat que, com a punt de partida, ha apel.lar a una consciència crítica de les persones viatgeres.

D'altra banda, per parlar de responsabilitat en el turisme s'han de tenir necessàriament en compte els límits biogeofísics d'inputs i d'outputs amb què s'enfronten els models de producció, transport, distribució i consum. Per contra, el model de desenvolupament turístic en el capitalisme global està condemnat al creixement infinit per garantir la seva pròpia supervivència, i això ho fa essencialment irresponsable.

Des de la meva perspectiva, un turisme responsable hauria allunyar-se de tot principi dins de les lògiques productivista i economicista, i recolzar-se en valors, com l'equitat, la solidaritat, la justícia o el respecte pel medi ambient. Quant a les formes de producció, un turisme responsable hauria com a base promoure el desenvolupament humà i social local de les comunitats receptores, contribuir a la protecció i conservació de les condicions naturals del territori, ser social i econòmicament sostenible, produir a petita escala i amb condicions laborals dignes. Encara que també, com deia, hauria relacionar amb les formes de consum, diferenciant clarament de les lògiques i dinàmiques del consumisme, instant el respecte a les cultures i entorns locals i promovent uns intercanvis interpersonals amb rols horitzontals.

Pel que, un turisme responsable es relaciona amb un canvi de mirada i amb una transformació sociocultural que incideixi directament en l'estil de vida dominant, principalment a les societats del Nord econòmic. Es tracta d'una evolució en les formes de viatjar, conèixer, gaudir, consumir, que posi a la vida al centre, a l'economia al servei de les persones, i a la sostenibilitat com a epicentre d'un nou model econòmic, productiu i de desenvolupament. I això en el context de crisi mediambiental global es relaciona directament amb la reducció: perquè no és possible sostenir per molt temps mil milions de desplaçaments internacionals a l'any, perquè aquesta situació més d'hora que tard conduirà a un col.lapse, perquè no hi ha planeta que resisteixi una agressió d'aquest nivell.

Crec que el desafiament és assumir de manera col.lectiva i consensuada aquesta transformació, abans que sigui la pròpia naturalesa la que imposi els seus límits. 

 

Font: Publicat originalment a Ecotumismo el 18 de gener de 2013. 

LA VEU DELS ALTRES TURISMES

El bloc del Javier Tejera

Sobre una dimensionándose turística d'empoderament i conservació local

Fundador d’Ecotouristing, és consultor i especialista en planificació estratègica de destinacions turístiques, en organització d'esdeveniments i en comunicació / màrqueting del turisme sostenible i responsable.

Compta amb més d'una dècada d'experiència nacional i internacional en la implementació, amb metodologies participatives, integrals i incloents, de projectes sota paràmetres de sostenibilitat turística, conservació mediambiental i desenvolupament local. Ha treballat a Europa, Àfrica i Amèrica Llatina, a països com Senegal, Mauritània, Panamà, Colòmbia, Argentina, Equador, Bolívia o Guatemala, en molts casos de la mà d'Alba Sud. Incorporat en el seu equip tècnic des de finals de l'any 2015, col·labora en l'enfortiment tècnic de propostes de turisme comunitari i de base local.

Originari de les Illes Canàries, a l'arxipèlag canari ha desenvolupat diferents treballs d'acompanyament tècnic en els últims anys. En l'actualitat, està a càrrec de la dinamització i coordinació de Reviure Lanzarote, el Club de Producte Ecoturístic de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Així mateix, porta l'oficina tècnica del Tenerife Walking Festival i és, a més, un dels co-organitzadors de Verode, el Fòrum de Turisme Sostenible de Canàries.

A l'igual que porta fent des de fa anys a Ecotumismo www.ecotumismo.org, aquest blog recull articles, reportatges i reflexions al voltant de propostes alternatives als models turístics convencionals. Iniciatives en on prevalguin les necessitats i els drets de les comunitats locals, en equilibri amb la conservació mediambiental i cultural de les destinacions. Un altaveu per donar visibilitat a aquest altre turisme, com a instrument real de millora socioeconòmica per a les poblacions locals d'acollida.

Anar al bloc »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.