ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

 

Subscriu-te al nostre butlletí

Actualitat Alba Sud | Turisme Responsable

20-01-2021

Laboratori de turismes de proximitat

Ernest Cañada & Carla Izcara | Alba Sud

A Alba Sud reestructurem les nostres línies de recerca i en l'actual conjuntura donem prioritat, sense abandonar altres temàtiques, a l'anàlisi de les potencialitats i disputes d'un turisme organitzat a partir de mercats fonamentalment locals. Ho fem amb la mirada posada tant a Espanya com a Amèrica Llatina.


Crèdit Fotografia: Cooperativo El Espino, San Salvador. Imatge d'Ernest Cañada.

La pandèmia de la COVID-19 ha fet saltar els fonaments de la indústria turística global. La caiguda en les xifres de turistes internacionals ha sigut brutal i posa de manifest la vulnerabilitat del sistema turístic, especialment en territoris altament turistificats que depenen del mercat internacional. L'escenari postpandèmia és complex i preocupant: incrementa la pobresa i la desigualtat; un major pes del capital financer i de les dinàmiques monopolístiques en la indústria turística, i en conseqüència, una accentuació de la pèrdua de control local sobre el seu funcionament; precarització del treball; elitització del consum turístic que pugui produir-se a mitjà termini; augment del distanciament, o fins i tot ruptura i enfrontament entre els diferents actors socials afectats per la crisi del turisme per com fer-li front. 

La crisi ha provocat també una doble reacció simultània sobre com reorganitzar l'activitat turística a curt i mitjà termini. D'una banda, hi ha un increment de la pressió política i de l'exigència de recursos públics per una reactivació turística que intenti tornar a la situació prèvia, fet que podria suposar una gran operació d'apropiació privada de recursos públics sense mecanismes de control sobre el seu funcionament. D'altra banda, es detecta una forta disputa per les oportunitats d'ordre diferent que possibilita relocalitzar el turisme en la proximitat

Turismes de proximitat

Alba Sud, com a centre independent de recerca en turisme des de perspectives crítiques, ens interessem per les transformacions que s'estan produint precipitadament en aquests moments. D’altra banda, intentem incidir en les propostes de transformació del turisme en una direcció emancipatòria. Tractem de fer-ho aportant coneixement que ens ajudi a entendre l'economia política del turisme, fonament imprescindible per incidir en la seva transformació, si és que es vol anar més enllà de la simple apel·lació al comportament individual. 

Durant anys hem estat treballant, tant a Amèrica Llatina com a Espanya, sobre experiències de desenvolupament turístic centrades en els mercats locals. Ara que aquest procés s'accentua i complica, decidim reorganitzar els nostres esforços i centrar part de la nostra atenció en els turismes de proximitat. 

Parlem de turismes de proximitat en plural, perquè les formes que pot prendre un turisme articulat sobre els mercats locals i nacionals poden ser múltiples i contradictòries. Hi ha diversos interessos en joc que pugnen per consolidar-se en aquest escenari, que fins ara no era de prioritat pels grans capitals. Sobre la base dels mercats nacionals també poden reproduir-se dinàmiques de despossessió i explotació que hem observat tradicionalment en els mercats internacionals. Com entendre aquest interès pels turismes de proximitat?D'una banda, poden ser concebuts com la possibilitat de negoci que es pot dur a terme actualment i, per tant, es considera que caldria facilitar les condicions perquè l'activitat sigui possible. Una segona posició, per la que apostem des d’Alba Sud, és considerar que, malgrat totes les dificultats, pot ser una oportunitat per repensar socialment el turisme i pressionar a favor de la seva transformació i de les seves polítiques turístiques, en el marc d'una transició socioecològica més àmplia i inajornable en la que el turisme també hauria de tenir un paper. Els turismes de proximitat no són, per tant, una alternativa en si mateixos, els concebem més aviat com una aposta a disputar.

Font: Evandro O Souza, sota llicència creative commons. 

En quin sentit els turismes de proximitat podrien esdevenir una possibilitat de transformació del turisme en un sentit emancipatori? Ens trobem en una situació d'emergència climàtica en la qual urgeix disminuir radicalment la contaminació atmosfèrica, i reduir per tant el transport internacional, via aèria i marítima, de llarga distància i a gran escala, un dels grans contribuïdors globals a l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. A això se li superposa la crisi energètica que impossibilita a mitjà termini el manteniment de la mobilitat anterior a la pandèmia i amenaça amb el col·lapse de les nostres societats. El model turístic hegemònic s'ha construït sota la lògica d'un consum de recursos il·limitat, sense tenir en compte la materialitat que el sostenia. Davant d'aquesta dinàmica els turismes de proximitat ofereixen la possibilitat de relocalitzar l'activitat turística, reduir la mobilitat i el consum de materials, i per tant rebaixar la pressió climàtica i energètica al planeta. 

Al mateix temps, la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia pot ser molt dura, molt pitjor que la iniciada el 2008, amb una acceleració de tendències cap a l’augment de l’empobriment, la precarització i l’exclusió social, de manera paral·lela a un increment de les desigualtats. Prescindir a curt termini en aquest context del turisme no sembla possible, encara que calgui preveure un decreixement planificat, sobretot en societats amb una alta dependència d'aquesta tipologia d'activitats. A curt i mitjà termini caldrà pensar en formes de transició que puguin tenir en compte el turisme, amb voluntat de transformació del seu funcionament, del seu encaix socioterritorial i de les dinàmiques de retorn social. A més, s’haurà de tenir en compte totes les persones que, com a assalariades o autònomes, treballen en el turisme, i han de formar part de les aliances socials que acompanyin i sostinguin aquest procés de transició. Amb tot això, caldria transformar-ho pensant en com organitzar socialment respostes a demandes socials àmplies d'accés a entorns naturals en el temps lliure o espais que facilitin la sociabilitat, el lleure i la satisfacció d'interessos culturals. Els turismes de proximitat apareixen també com una oportunitat de generar activitat econòmica, en un context que prioritzi actors locals, i crear ponts que puguin facilitar un procés de transició en el turisme. 

Nou programa de recerca

En aquest context, necessitem en primer lloc analitzar i entendre les disputes en joc en el desenvolupament de turismes construïts en la proximitat i, al mateix temps, generar propostes que duguin les polítiques públiques i l'acció social cap a un horitzó de transformació del turisme en el marc d'una transició socioecològica més àmplia. En el terreny de les polítiques i pràctiques turístiques caldria proposar alternatives desitjables, viables i factibles, en el sentit formulat pel sociòleg marxista nord-americà Erik Olin Wright a Construint utopies reals (2014). 

Amb la finalitat d'avançar en aquesta direcció, des d’Alba Sud reorganitzem el nostre treball i posem en marxa el programa de recerca Laboratori de Turismes de Proximitat. Iniciem amb tres línies de recercaconcretes:

a)  Experiències de turismes proximitat al voltant de Barcelona. En aquesta línia de recerca, que compta amb el suport de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona, s'analitzarà experiències turístiques que puguin servir com a referència per una proposta de desenvolupament turístic construït entorn la proximitat. Els criteris de selecció d'iniciatives seran els següents: 

  • Trobar-se a una distància màxima de dues hores des de la ciutat de Barcelona, la qual cosa permetria anar i tornar el mateix dia sense necessitat de pernoctar. Es prioritzaran en particular aquelles iniciatives a les quals es pugui arribar amb transport públic. 
  • Tenir una clientela principal entre persones residents en el territori comprès dins d'aquestes dues hores màximes de desplaçament i ser accessible per àmplies majories. 
  • Estar en funcionament des de, com a mínim, dos anys abans de l'inici de la pandèmia de la COVID-19, i que hagin tingut un funcionament comercial regular. 
  • Ser micro i petites empreses o estar vinculades a l'Economia Social i Solidària (ESS), o ser producte de l’autorganizació popular sense intervenir relacions comercials. 
  • Tenir una estratègia i pràctica de vinculació amb el territori immediat en el qual estan situades. 
  • Realçar polítiques laborals decents, per sobre del marc laboral vigent.

Per part nostra, a més d'aquests criteris de les mateixes iniciatives, en el procés de selecció intentarem garantir una diversitat suficient en la tipologia de l'oferta i de territoris, amb la finalitat de donar especial protagonisme a zones amb baixa pressió turística. 

Està previst que com a resultat d'aquest projecte es publiqui un llibre sobre el seu marc conceptual i algunes experiències destacades; es realitzin reportatges d'unes 12 iniciatives que es publicaran a la nostra Web i quatre d'elles s’analitzaran amb major detall en un informe i, finalment, es preveu realitzar un seminari de formació a partir dels resultats de la recerca. 

Font: RichardBB, sota llicpencia creative commons. 

b) Parcs urbans i recreació popular en l'Àrea Metropolitana de San Salvador. Com a part de l'anàlisi de les necessitats d'accés a espais naturals en àrees metropolitanes altament poblades i amb nivells elevats de pobresa, es considerarà d’importància els grans parcs urbans i les seves diferents formes de gestió. Aquests espais connecten amb les necessitats quotidianes de recreació a l'aire lliure d'àmplies majories. Aquesta línia de recerca començarà amb l'anàlisi de l'experiència de l'àrea metropolitana de San Salvador en les diferents formes de gestió de quatre grans parcs urbans. Entre els resultats previstos està la publicació d'un informe i la realització d'un seminari. Per dur a terme el projecte es compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

c) Conflictes i experiències alternatives de turismes de proximitat. En aquesta tercera línia de recerca, desenvolupada tant a Espanya com a Amèrica Llatina, tractarem d'identificar experiències rellevants al voltant de conflictes associats al desenvolupament de turismes de proximitat, així com iniciatives amb potencial de transformació en un sentit emancipador. En la identificació d'aquestes experiències s’haurien de tenir presents per a diferents contextos els mateixos criteris que els identificats per l’estudi de Barcelona. A més de l'equip de treball d'Alba Sud, obrim la possibilitat de col·laboració de qualsevol persona que s'interessi per aquestes temàtiques. Si estiguéssiu interessats podeu escriure'ns al correu d'Alba Sud (info@albasud.org) per explicar-nos el cas i ens posarem en contacte amb vosaltres. 

Durant els anys 2021 i 2023, com a mínim, estarem treballant sobre aquesta línia de recerca, a més de donar continuïtat als nostres altres programes. Aquest esforç implica una aposta per identificar les formes en què s'obre la disputa al voltant dels turismes de proximitat i, al mateix temps, és un intent d'entrar en el debat de les formes en les quals podem transformar el turisme en un sentit emancipador sobre la base de la proximitat.

 

Aquest article en el marc dels projectes d’Alba Sud, “Laboratori de turismes de proximitat”, recolzat per Barcelona Activa – Impulsem el que fas (2020), finançat amb l'Impost Turístic, i “Espais públics de caràcter natural en contextos urbans desfavorits. Aprenentatges de la experiència de l’àrea metropolitana de San Salvador”, recolzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2020). 

TURISMES EN DISPUTA

El bloc d'Ernest Cañada

Sobre perspectives crítiques en el turisme i alternatives postcapitalistes

Investigo en turisme des de perspectives crítiques. Treballo actualment com a investigador postdoctoral a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Soc membre fundador d'Alba Sud i entre els anys 2008 i 2021 vaig ser el seu coordinador. Des del 2016 soc membre expert del Consell Turisme i Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. Entre els anys 2004 i 2015 vaig residir a Amèrica Central. En aquest blog parlem de turisme en plural, del seu impacte en el treball i també en el món rural, dels processos de despossessió que comporta, de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores. Però també dels esforços comunitaris i d'amplis sectors socials per controlar territoris, recursos i formes d'organitzar aquesta activitat per, en definitiva, construir alternatives emancipatòries post-capitalistes.

Anar al bloc »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.