Español Catala English

www.albasud.org Contacto

Subscriu-te al nostre butlletí

Nova Publicació | Turisme Responsable | Espanya

27-11-2016

Externalització del treball a hotels

Sota el segell Alba Sud Editorial es publica el tercer llibre de la col.lecció "Turismos" sobre els impactes de les externalitzacions en les condicions laborals als hotels. Un llibre d'Ernest Cañada.

La reforma laboral de 2012 a Espanya va afavorir la prevalença dels convenis d'empresa sobre els convenis col·lectius sectorials. En el sector hoteler això s'ha traduït en un increment dels processos d'externalització i subcontractació de determinats departaments, especialment el de pisos. Gràcies a aquest canvi normatiu en nombrosos hotels s'ha substituït el personal contractat de forma directa per empreses de multiserveis.

- Es pot descarregar fent clic aquí

Les conseqüències d'aquest canvi han estat traumàtiques i han accentuat el malestar de les treballadores per les condicions cada vegada més precàries en què es troben. En concret s'identifiquen els següents processos: 1) treballadores dels departaments de pisos (cambreres, valets, supervisores, governantes) han passat d'estar vinculades al conveni sectorial d'hostaleria a de neteja oa un d'empresa, amb una rebaixa substancial del seu salari i categoria professional; 2) s'ha produït un major nivell d'inestabilitat i inseguretat en l'ocupació, així com incertesa en la durada de l'ocupació, horaris i dies de treball; 3) també s'han accentuat els processos d'intensificació del treball; 4) al seu torn aquests canvis en l'organització del treball i condicions contractuals han repercutit també en una pèrdua de qualitat del servei i l'extensió del risc de desprofessionalització; 5) igualment s'ha reforçat la segmentació, divisió i increment de la competència entre el personal de l'hotel; 6) s'han aguditzat els problemes de salut de les treballadores; i finalment 7) s'han debilitat les capacitats de les organitzacions sindicals per poder defensar els seus interessos, afectant la capacitat de representació col·lectiva.

Col.laboracions

El llibre és una iniciativa d'Alba Sud amb la col·laboració de la Rel-UITA, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Associació Espanyola de Governantes d'Hotel i Altres Entitats (Asego), Associació de Cambreres de Pisos de Sevilla (CAPISE), Fòrum de Turisme Responsable (FTR), Grup d'Investigació en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears (GIST-UIB), Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS) - Employment Conditions Network (EMCONET ) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidària en el marc del projecte «Turisme responsable, drets humans i treball decent» convocatòria 2015.


Compta també amb les il·lustracions de María Romero García i ha estat maquetat per Boixader & Go.

Continguts

1.    Introducción

1.1. Marco de investigación

1.2. El trabajo en los departamentos de pisos

2.    Evolución del marco legal

3.    La externalización, perspectivas contrapuestas

3.1. Empresas multiservicios

3.2. Una apuesta empresarial

3.3. La crítica del mundo del trabajo

4.    Un modelo en expansión

4.1. De los servicios auxiliares al departamento de pisos, ¿y luego?

4.2. Historia (reciente) de un proceso acelerado

5.    Impacto de las externalizaciones

5.1. Un proceso traumático

5.2. Pérdida de categoría profesional y reducción salarial

5.3. Sobrecarga de trabajo

5.4. Incertidumbre en el empleo, horarios y calendario laboral

5.5. Disminución de la calidad y desprofesionalización

5.6. Segmentación y división de las plantillas de trabajadoras

5.7. Acentuación de los problemas de salud

5.8. Ataque a la capacidad de representación y defensa colectiva

6.    Una indignación creciente

7.    Conclusiones

 

 

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.