ESP CAT ENG

Contacte Newsletter

Subscriu-te al nostre butlletí

Entrevistes | Turisme Responsable | Xile

30-06-2012

Turisme Comunitari vist des de Xile. Entrevista a Marina Cruz-Blasco

Els nostres amics argentins de Turismo Crítico entrevisten a Marina Cruz-Blasco, antropòloga i llicenciada en turisme d'origen espanyol establerta a Xile, des d'on treballa en l'àmbit del Turisme Comunitari com a coordinadora de projectes de Travolution


Crèdit Fotografia: Fotografia de Travolution.

Què entén per Turisme Rural Comunitari?

Quan es tracta de donar una definició teòrica, coincideixo amb Ruiz y Cantero[1] quan diuen que el "turisme comunitari és una forma d'organitzar l'activitat turística (no una modalitat de turisme) en la qual la comunitat té el paper protagonista en el seu disseny i gestió, i on els beneficis obtinguts tenen aplicació, almenys parcial, en àmbits d'interès col.lectiu”. Una definició així concorda amb les declaracions dels participants en el Primer Encuentro de Turismo Comunitario en Chile, que vam organitzar des de Travolution i el  Centre Cultural Rayen Wekeche al novembre de 2011. En la trobada, la problemàtica de la definició de l'activitat va ser un dels temes abordats, i el que va quedar molt clar és que ha de ser una definició oberta, amb el denominador comú de tenir vocació sostenible i protagonisme de les comunitats. Per exemple, un aspecte que és important assenyalar és que el Turisme Comunitari no s’ha de limitar a l'àmbit rural, encara que és cert que fins ara la majoria d'iniciatives es donen en contextos no urbans. D'altra banda, és clar que una cosa tan àmplia planteja el desafiament del seu ajust a cada cas concret sense trair la seva essència i convertir-se sense més en una moda, una etiqueta buida... De forma conjunta amb les comunitats, estem tractant de donar els passos adequats en aquest sentit.

Entén que el Turisme Comunitari ha contribuït a revertir en alguna mesura l'èxode rural?

Les experiències de Turisme Comunitari són en termes generals bastant recents, pel que no seria prudent afirmar encara que ha contribuït a contrarestar l'èxode rural, i molt menys a revertir-lo. No obstant això, quan es desenvolupa sota paràmetres de sostenibilitat, el Turisme Comunitari pot beneficiar un territori i la seva gent, per exemple, creant una font d'ingressos complementària que els eviti emigrar. Però, al meu entendre, el Turisme Comunitari i les grans xifres no es porten bé: cal dimensionar adequadament l'impacte econòmic d'aquest tipus d'iniciatives perquè, fins i tot en el cas que s’aconsegueixin inserir amb èxit en el mercat, no generaran grans ingressos en termes absoluts i seran sostenibles en la mesura que es mantingui la petita escala.

Creu que pot beneficiar les comunitats en la seva permanència en el temps com a grup social organitzat?

Turisme i moviments d’etnogènesis i revitalització ètnica s'estan donant sovint de la mà, del que es podria deduir que les pròpies comunitats veuen el turisme com una eina a través de la qual visibilitzar els seus trets identitaris, reforçar el sentit de pertinença dels seus membres, o fer reivindicacions en àmbits que transcendeixen el turístic. En aquest sentit, crec que el Turisme Comunitari pot contribuir a "donar poder" a les comunitats. Però això no és el mateix que dir que romandran estàtiques en el temps... És més, el turisme és una pràctica de mercat gairebé sempre nova per a les comunitats, que entre altres coses pot generar o exacerbar dissensions i conflictes dins del grup. Un cop més, cal actuar sota paràmetres de sostenibilitat i equitat, també a nivell intern.

Fotografia de la comunitat de Llaguepulli, utilitzada amb autorització per Travolution.

Com interpreta el creixent interès en aquesta modalitat de turisme?

Cal esmentar molts factors per intentar analitzar el que està passant: d'una banda, penso que hi ha un desig del tot legítim per part de les comunitats de reivindicar el seu paper protagonista en la gestió d'una activitat (el turisme) que de totes maneres està arribant als seus territoris i que pot tenir impactes tant positius com negatius sobre aquests. D'altra banda, si hi ha un interès que a més podem anomenar creixent, és perquè el Turisme Comunitari representa moltes de les tendències que avui dia està experimentant la demanda, que busca experiències vivencials i "autèntiques", en entorns naturals ben conservats i amb un fort component cultural.

Creu que les expectatives xifrades són justificades?

El fet és que, precisament, aquestes expectatives estan molt sovint "estimades" en termes positius, optimistes, però no realment "xifrades" perquè són escassos els estudis de mercat específics que permetin aportar dades sobre com evolucionarà aquest nínxol. Cal ser prudents en aquest sentit, ja que els projectes de turisme generen fortes expectatives, i inversions de tot tipus dins de les comunitats. Dit això, crec que és una realitat afirmar que una proporció considerable de la demanda turística es mou cada vegada més per motivacions experiencials i criteris de sostenibilitat.

Quina creu que és la intenció de la cooperació internacional en invertir a Llatinoamèrica fomentant el Turisme Rural Comunitari?

Part de que la intenció és contribuir al desenvolupament sostenible a través del turisme. Evidentment, hi ha molts tipus de projectes, moltes cooperacions, molt a dir sobre el concepte mateix de desenvolupament i les conseqüències que, com intervencions externes que són, poden tenir aquests projectes. Crec que el fet que la gènesi d'aquestes intervencions sigui des de baix, que es pensin des del llarg termini i que la lògica de mercat no sigui la que predomini –i que tot això vagi més enllà d'un vocabulari, una retòrica– és el fonamental.

Fotografia de Trekaleyin, utilitzada amb autorització per Travolution. 

Si analitzem els principals actors que intervenen en el Turisme Comunitari: comunitat, poder públic (a partir de l'impuls i promoció) i sector privat (tour operadors). Qui creu vostè que és el més beneficiat amb el seu desenvolupament?

Mai he pensat en el tipus de sinergies que esmenta en termes de "qui es beneficia més"... Crec que perquè les coses funcionin, tots han de sentir que guanyen alguna cosa per allò que ofereixen, encara que sens dubte penso que en parlar de turisme comunitari les protagonistes han de ser les comunitats. Un actor fonamental que no esmenta són els propis turistes. En qualsevol cas, ja que considero que el Turisme Comunitari funciona en gran mesura com intercanvi en el sentit profund de la paraula, si hagués desequilibris grans en els beneficis que ofereix cada part, no hauria Turisme Comunitari.

Hi ha experiències de Turisme Comunitari a Xile? En quina mesura i grau de desenvolupament?

Sí n'hi ha, encara que són incipients en general. L’Ecored Lickan Antay, a San Pedro de Atacama, o les experiències maputxe de Trekaleyin, Lago Budi són algunes de les que més camí fet porten. Altres estan sorgint amb força, per exemple la de la comunitat pewenche de Quinquén, i altres més que vam poder conèixer en el passat Encuentro Nacional de Turismo Comunitario.

Creu que es pot millorar la gestió del Turisme Comunitari a Xile? En quins aspectes?

Sens dubte pot millorar, i hi ha plena consciència i ganes de que així sigui, com també vam veure a la trobada. Que les diverses iniciatives estiguin menys atomitzades, que facin esforços de promoció i comercialització de forma conjunta, és un dels aspectes estructurals que es pretén abordar.

El substrat comunitari el constitueixen poblacions camperoles o pobles originaris? Si és aquest últim cas, de quina pobles es tracta?

El que estem veient fins ara és que les persones interessades en implicar-se en projectes de Turisme Comunitari pertanyen també, majoritàriament, a pobles originaris. Sobretot maputxe, aimara i atacamenys. Però també persones que no són part d'aquests pobles i que viuen en entorns rurals, i fins i tot, com li comentava abans, que s'estan organitzant comunitàriament en contextos urbans.

Ernest Cañada interpreta que el Turisme Comunitari ha d'orientar al mercat intern, quina és la seva reflexió sobre això?

El treball d'Ernest Cañada sempre ha estat per a mi una referència. Coincideixo amb ell que l'estratègia d'orientar el Turisme Comunitari a un públic de renda alta no és l'adequada, ja que necessita d'unes infraestructures i "estàndards de qualitat" que estan molt lluny, actualment, del que les iniciatives de Turisme Comunitari poden oferir, i que hem de preguntar-nos si seria bo desenvolupar, ja que moltes vegades suposarien una bretxa respecte a les condicions de vida dels habitants de la comunitat. També és cert que, si aquest nínxol procedeix de mercats internacionals, preu i impacte ambiental poden augmentar.

Per al cas xilè, el mercat intern ha de ser, de fet, l'aposta més forta. No obstant això, no s'ha de perdre de vista el flux de turistes internacionals que arriben al país i el recorren pràcticament d'un extrem a l'altre, a la recerca de les seves destinacions més emblemàtiques. L'objectiu de Travolution, amb el qual coincideixo plenament, és vincular aquestes destinacions a les iniciatives comunitàries que existeixen en aquestes zones, de manera que turistes nacionals o estrangers tinguin una experiència de viatge més completa, al mateix temps que deixen allà part dels seus recursos .

Fotografia de Rupupewen, utilitzada amb autorització per Travolution.

Creu que la producció científica té alguna incidència real en el desenvolupament dels projectes comunitaris?

Espero que sí, encara que és sabut que els temps sovint estan descompassats. A Travolution tenim una àrea de recerca orientada, sobretot, a unir temes d'interès acadèmic i científic amb el que passa al terreny, amb les necessitats que hi ha. En la trobada van participar activament la Universitat Andrés Bello i la Católica de Villarrica; que es tractava que hi hagués un diàleg, un acostament real. Actualment seguim veient línies de col.laboració amb elles i altres institucions acadèmiques.

Considera que la universitat, en els casos que coneix, es vincula amb la comunitat i aquesta rep els beneficis, per exemple en capacitació? Hi ha possibilitats de millora en el feed back?

Conec algunes iniciatives de formació (en ecoguías, per exemple) que han funcionat bé. També casos de “tesistes” que han contribuït a identificar rutes i han fet treballs compromesos i de qualitat. El desafiament és sistematitzar necessitats i possibilitats de satisfer-les, per poder unir les dues parts de la manera més eficaç possible, sense duplicitats ni solapaments. La creació de la Red de Turismo Comunitario en què estem treballant apunta en aquesta línia.

El turisme rural, pot contribuir que les dones incrementin la seva consciència de gènere? És beneficiosa aquesta modalitat o és una altra forma de agregar càrrega laboral?

Bé, crec que el repte és sobretot que homes i dones reconeguin el valor –en tots els sentits– del treball de les dones, quan és remunerat i quan no ho és, i que les dones trobin espais on reivindicar aquest valor, sense constriccions que sovint vénen des de casa. En aquest sentit, les dones poden aconseguir "empoderar-se" a través del turisme, però, com per a tot, depèn de com estiguin dissenyats els projectes i que hi hagi bons professionals implicats, que incorporin explícitament una visió de gènere.

Fotografia de Ecored Lickan Antays, utilitzada amb autorització per Travolution. 

Què la va impulsar a involucrar en l'organització d'una trobada com aquesta?

El seu objectiu de fer dialogar a les parts, en una trobada en el sentit ampli de la paraula, on la visió de l'acadèmia i les institucions estava al servei de les comunitats, i no al revés. Ja coneixia a Travolution i m'identificava amb la seva missió i la seva forma de treballar, i també vaig estar a la reunió en què es va gestar tot, amb una iniciativa i un protagonisme molt grans per part del Centro Cultural Mapuche Rayen Wekeche, que té seu a Elicura (on es va celebrar la Trobada) i que van ser co-organitzadors, amb Travolution. La meva tasca com a coordinadora del programa em va donar l'oportunitat d'afrontar de la mà de les comunitats el repte de treballar per l'avanç d'un turisme comunitari i sostenible a Xile. També em va motivar el que la Trobada mai es veiés només com una cosa puntual, que crea expectatives i després no té seguiment, sinó com una iniciativa amb projecció i continuïtat. Ara, les següents accions passen per la celebració d'un segona Trobada, i per compartir aprenentatges i experiències amb altres països. En aquest sentit, poder col·laborar amb iniciatives de Turisme Comunitari a l'Argentina seria molt positiu, i esperem que així passi pròximament.

 

Notes:

[1] RUIZ BALLESTEROS, Esteban; CANTERO MARTÍN, Pedro A. “Entre Darwin, la baronesa y el cucuve. El desarrollo del turismo de base local en Floreana (Galápagos)”. En PRATS, Llorenç; SANTANA, Agustín. Turismo y patrimonio. Entramados narrativos. Tenerife: Asociación Canaria de Antropología y PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Colección PASOS Edita, nº5, p. 63-77. 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.