RSS Español Catala English

www.albasud.org Contacto

Subscriu-te al nostre butlletí

EL PRECARIAT DEL TOT TURISME

El bloc de Rafael Borràs

Sobre la precarització del treball remunerat i de la cohesió social a les societats turistitzades

L'autor d'aquest bloc va exercir diverses responsabilitats en el sindicat CCOO entre elles la de secretari general de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de les Illes Balears. Ha treballat com a analista sociolaboral a la Fundació Gadeso.

Actualment, col·labora amb diversos mitjans de comunicació de Mallorca. Escriu amb certa regularitat a SinPermiso, Rel-UITA, i, òbviament, a Alba Sud.
En aquest bloc es parlarà, sobretot, d'assumptes sociolaborals i de turisme, o, més concretament, de les precarietats laborals, socials i ecològiques que provoca el capitalisme turístic desfermat. Ocasionalment, es reflexionarà sobre els treballs no remunerats, essencialment, els reproductius, i d'alternatives al desgavell actual, com ara, les polítiques de decreixement, les predistributives, i la Renda Bàsica (RB).

El bloc de Rafael Borràs

Llibres:

 

Rafael Borràs Ensenyat (2015). Precarietats. De la inestabilitat a la pobresa laboral. El cas de les Illes Balears. Palma: Fundació Gadeso.

 

Capítulos de libros:

 

Rafael Borràs Ensenyat (2016). “És sostenible l'estacionalitat  laboral del turisme balear?” DDAA. Anuari del Turisme de les Illes Balears 2016. Palma: Fundació Gadeso. Amb el suport de la Consellera de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Rafael Borràs Ensenyat (2015). “Les clàusules laborals i d'ocupació  en la normativa turística de les Illes Balears”. DDAA. Anuari del Turisme de les Illes Balears 2015. Palma: Fundació Gadeso. Amb el suport de la Consellera de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Rafael Borràs Ensenyat (2014). “L'ocupació turística en el context de la crisi (2008-2013). Creixement sense ocupació?” DDAA. Anuari del Turisme de les Illes Balears 2014. Palma: Fundació Gadeso. Amb el suport de la Consellera de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.